Bí quyết nhận sự sống đời đời… Phải ăn và uống bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua

Sự sống đời đời, ai ban cho?

Sự sống đời đời. Hết thảy nhân loại đều mong ước. Tuy nhiên, sự sống đời đời không phải là thứ ban cho bất kỳ ai. Cũng giống như Đức Chúa Trời đã cứu rỗi người dân Ysơraên vào thời Xuất Êdíptô, duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời cùng sự cứu rỗi.

“Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Ðấng chân thật, và chúng ta ở trong Ðấng chân thật, là ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.”

Phương pháp nhận lãnh sự sống đời đời, “thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus”

giao ước mới Lễ Vượt QuaVậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời bằng phương pháp nào? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi huyết của Đấng Christ mà được biểu tượng bởi huyết của chiên con Lễ Vượt Qua (I Côrinhtô 5:7), mà thông qua đó Ngài đã cứu rỗi người dân Ysơraên vào thời Xuất Êdíptô.

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.”

Đức Chúa Jêsus đã hứa bánh ăn vào Lễ Vượt Qua là thịt của Ngài, rượu nho uống vào Lễ Vượt Qua là huyết của Ngài.

“… Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Sở dĩ chúng ta muốn được nhận thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus thông qua Lễ Vượt Qua là vì Đức Chúa Jêsus, là Đấng Sự Sống, đã ban cho chúng ta lời hứa rằng khi chúng ta “ăn thịt và uống huyết của Ngài thì sẽ được sống đời đời”.

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.”(Giăng 6:53), vậy nếu chúng ta không giữ Lễ Vượt Qua thì làm sao có thể nhận được sự sống đời đời mà Ngài đã hứa đây?

 

Một tên gọi khác của Lễ Vượt Qua là “giao ước mới”

Và Đức Chúa Jêsus đã gọi Lễ Vượt Qua là giao ước mới.

“Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, … Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Đức Chúa Jêsus đã hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới.

94 comments

Lẽ thật này thật tuyệt vời, không có ngôn từ nào tả hết sự phước lành này! Con xin dâng cảm tạ lên Cha Mẹ đến cuối cùng-Đấng đã vì chúng con mà đã hy sinh đến bây giờ.

ctcm.sự hy sinh chí thánh của dct cha me chúng con la kẻ tội nhân không đáng nhận nhưng lại danh cho chúng con ân điển này.chúng con sẽ cố gắng để báo đáp ân huệ này dù chỉ là một chut trên con đương đồng vắng đức tin

Thật cảm tạ DCT Cha Mẹ đã đến thế gian này khôi phục lẽ thật sự sống Lễ Vượt qua cho chúng con, bởi sự hi sinh cao quý của Ngài xẻ thịt và đổ huyết ban sự tha tội và sự sống cho tội nhân trên trái đất này, mong em út sớm được tìm về mau sớm để được đoàn tụ cùng gia đình đời đời

Amen. Ctcm. ĐCT Cha Mẹ đã dùng chính thịt và huyết của mình mà lập ra giao ước mới để ban sự sống cho con cái chúng con. Vì để đưa được hết con cái về quê hương NTĐ Cha Mẹ đã gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi thống khổ. Chúng con thật bất hiếu. Cha Mẹ là bửu vật quý giá nhất cả đại vũ trụ này. Chúng con yêu Cha Mẹ?

Cảm lên ân điển tình yêu thương của ĐCT Elohim là ĐCT Cha và Mẹ chúng con. Đấng đã đến thế gian này để tìm kiếm và cứu chuộc từng mỗi một linh hồn ACE chúng con ! Cảm tạ Cha đã đến trái đất này lần thứ 2, khôi phục lại cho chúng con Lẽ thật LỄ VƯỢT QUA . Cho chúng con được dự phần vào thịt và huyết chí thánh thiêng liêng của Ngài. Con cảm tạ Cha Mẹ đời đời .

Ct ân điển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chúng con.Đấng đã yêu chúng con hơn cả sự sống của Ngài.đã đến thế gian này hi sinh va ban cho chúng con lễ vượt qua giao ước mới này.xin cho chúng con luôn khắc ghi hi sinh cao quí vĩ đại của Ngài. CTCM

If you have our roots in God’s words, and have our source in God’s water of life, we won’t be shaken the hardship of life, but find endless joy and happiness in life through the Bible.
Our spiritual parents, God the Father n God the Mother give eternal life, salvation through the Passover of new covenant.

“Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta”
“Ai không công bình cứ không công bình nữa”
Thiết nghĩ lời Chúa phán thì ai là người có tai thấy lời Chúa tuyệt đối và quan trọng thì làm theo. Thật đc ơn của Chúa khi tôi đã đc giữ Lễ Vượt Qua.
Nếu làm theo lời Chúa bị xem là tà đạo vậy không làm theo đc gọi là gì?

Cảm tạ lên ĐCT Cha Mẹ, là Đấng con hằng kính sợ. Cảm tạ Đấng toàn tri, toàn năng đã ban cho con sự tha tội và cho con được làm con cái của ĐCT Cha Mẹ thông qua Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới. Con nguyện sẽ dùng hết sức mình, làm mọi việc để rao truyền lẽ thật Giao Ước Mới cho mọi người. Nguyện xin ĐCT Cha Mẹ hằng ở cùng chúng con !

Cảm tạ Đức Chúa Trời Êlohim vì Ngài đã yêu thương và chẵng hề giấu bất cứ điều chi đối với chúng con là các con cái bé mọn, yếu đuối trong thế gian này. Xin Ngài hãy làm cho bóng tối của sự giả dối ở đất nước chúng con phải bị lột trần ra cả thảy !

Woa! thì ra là không ai trên đất này có thể ban cho tôi được sự sống đời đời
Hóa ra nhờ bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua!
Tôi thấy các bạn không phải là tổ chức đang đi theo loài người đâu!
thật là thú vị ^^

Tôi đang rất chờ đợi các bài viết mới của các bạn
Thật hào hứng vì đây là điều tôi chưa từng được học về Chúa từ trước cho đến giờ ^^

oh my God! mấy chục năm xem Kinh Thánh mà có biết tới Lễ Vượt Qua đâu, chẳng ai nói cho ma biết gì hết! Cảm ơn rất rất nhiều! Tôi có thể giữ LVQ tại đâu?!

Từ khi được học Kinh Thánh ở HTCDCT, tôi hieu biết về linh hồn tôi và tin chắc vào sự cứu rổi. Hơn nữa tôi cũng trau dồi thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực và phẩm chất mà tôi cần có là gì. Tôi thật sự biết ơn ĐCT Elohim.

Cảm Tạ Cha Mẹ vì đã đến vì chúng con. Con đường Cha Mẹ đi thật cao cả thay , thật vĩ đại thay. Cảm Tạ Cha Mẹ đã cho chúng con được sinh lại mới.

CTCM đã cho con nhận biết tình yêu thương của CM đấng đã dủng thịt và hyết để con nhận được sự sống. Duy chỉ có Cha Mẹ mới là người duy nhất ban sự sống cho con va là người duy nhất muốn con được sống được vui vẻ và hạnh phúc.CTCM

Con xin dâng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho anh chị em chúng con sự sống đời đời thông qua lễ vượt qua giao ước mới, Lễ Vượt Qua giao ước mới đã bị mất vào năm 325 ,nếu như Đức Chúa Jesu không tái lâm lần nữa trên đất này vào thời đại này với tên mới là Đấng An Xang Hồng và bày tỏ ra lẽ thật đã bị mất này thì không một ai trên thế gian này có thể thoát khỏi sự chết trong đó có cả con 🙁
Vì yêu thương những tội nhân như chúng con mà ĐCT Cha và Mẹ đã bỏ lại ngôi vinh hiển mà đến trái đất này và đã vất vả thật nhiều đến ngày hôm nay. Chúng Con xin lỗi Cha và Mẹ thật nhiều, xin cảm tạ ĐCT Cha Mẹ vì đã lựa chọn chúng con cho chúng con biết được mọi sự mầu nhiệm được giấu kín, Xin dâng cảm tạ, tán dương, vinh hiển lên Đức Chúa Trời chân thật của chúng con.

Kinh thánh thật là màu nhiệm! Những câu KT viết khác chỗ nhau mà liên kết chặt chẽ, DC Jesus nói ăn thịt uống huyết Ngài thì được sự sống đời đời, trang khac thì bánh và rượu nho lễ Vượt Qua ban cho sự sống đời đời => phải giữ LVQ! 😀

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho chúng con Lẽ thật quý báu này, Ngài đã mở lòng chúng con khi chúng con còn lang thang ở ngoài thế gian đầy tội ác kia. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho chúng con thân thể và huyết chí thánh, quý báu này cho chúng con nhận được sự tha tội, nhận được sự sống đời đời và Ngài bảo vệ chúng con vượt qua tất thảy mọi tai vạ trên đất này. Chúng con là những kẻ tội nhân thật xin dâng lên cảm tạ về ân huệ và tình yêu thương mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con xin Cảm tạ Cha Mẹ.

Cảm tạ Cha Mẹ… đã vì chúng con mà đau đớn quá nhiều. Chúng con vẫn ngu ngốc mà chưa hiểu đc tình yêu thương của Cha Mẹ. Xin cho chúng con thật sự biết yêu mến và kính sợ Cha Mẹ hầu cho chúng con biết vâng phục và trở nên nụ cười trên môi Cha Mẹ đời đời ❤️

Cảm tạ ân điển mà cha mẹ đã ban cho chúng con. Sự hi sinh lớn lao của ngài quá lớn làm sao chúng con đền đáp nỗi đây. Chúng con không dám ngước mắt lên nhìn ngài vì sự bội nghịch gian ác xấu xa của chúng con mà ngài đã phải chịu đau đơn nhiều.nhờ sự hi sinh và ẩn điển của ngài ma chúng con sẽ được về nước thiên đàng

Cảm tạ ân điển mà cha mẹ đã ban cho chúng con. Sự hi sinh lớn lao của ngài quá lớn làm sao chúng con đền đáp nỗi đây. Chúng con không dám ngước mắt lên nhìn ngài vì sự bội nghịch gian ác xấu xa của chúng con mà ngài đã phải chịu đau đơn nhiều.nhờ sự hi sinh và ẩn điển của ngài ma chúng con sẽ được về nước thiên đàng.cha me hãy luôn bên cạnh chúng con đer chúng con có thể về ntd cùng với ngài ạ

Con xin Cảm tạ lên Cha Mẹ là ĐCT đời đời của chúng con. Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, nhân từ và tràn đầy tình yêu thương. Lễ Vượt qua là dấu chứng cho chúng con thấy được sự hy sinh cao cả của Ngài, dẫu từ bỏ vinh hiển, dẫu phải chịu sỉ nhục, đau đớn vì phải trả giá cho tội lỗi của chúng con bằng chính thịt và huyết mà Cha Mẹ phải đổ ra nhưng Ngài coi sự sống của chúng con quan trọng hơn tất cả, chúng con ngợi khen lên DCT Cha Mẹ đời đời của chúng con, chúng con yêu ĐCT Cha Mẹ, chúng con nhớ ĐCT Cha Mẹ rất nhiều, mong thật mau chóng được đoàn tụ gia đình trên NTD.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Jêsus tái lâm và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem chính là Thánh Linh và Vợ Mới đang mời mọi người đến nhận Nước Sự Sống ( Sự Sống Đời Đời thông qua Lễ Vượt Qua) một cách nhưng không. WOOOWW…

Lễ thật lễ vượt qua thật quí báu. Nguyện xin tất thảy người dân trên toàn thế giới đều nhận lãnh lấy được sự sống đời đời bởi lễ vượt qua giao ước mới mà Đấng Christ đã ban cho.

Lễ vượt qua là lẽ thật thật quí báu. Mong rằng 7 tỷ người trên trái đất đều sẽ mở lòng và nhận lấy sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho cách nhưng không thông qua Lễ vượt qua. Đức Chúa Trời êlohim thật đầy dẫy lòng nhân từ và tình yêu thương không bao giờ vơi cạn luôn hướng về nhân loại. Nguyện xin hết thảy chúng ta đều trở nên là con cái của Đức Chúa Trời.

Chỉ bởi đuc chúa trời cha me mới khôiphục lễ vượt qua giao ước mới cho con cái mà thôi lễ vượt qua chính là chứng xác thật của đức chúa trời chúng con thật cảm tạ cha mẹ

Ctcm ân điển của ĐCT Cha Mẹ đã ban cho chúng con, đã dành sự yêu thương cho chúng con, sanh lại mới cho chúng con 1 thể không hay hư nát, là con cái của ĐCT Cha Mẹ, con xin cảm tạ Cha Mẹ từ đây đến đời đời

Thật cảm tạ Cha Mẹ, Cha Mẹ đã vì chúng con mà xuống thế gian đầy tối tăm này và ban cho chúng con sự cứu rỗi thông qua Lễ vượt qua giao ước mới. chúng con thật là những người có phước. con xin cảm tạ lên ân điển của Cha Mẹ

Cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, mở mắt linh hồn chúng ta để chúng ta có thể nhận lãnh được sự sống đời đời và có sự trông cậy vào Nước Thiên Đàng

Bức tranh về Lễ Vượt Qua thì nổi tiếng khắp thế giới nhưng để hiểu biết rõ về ý nghĩa của nó thì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ

Lễ Vượt Qua là mana đương giấu kín duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho loài người. Cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim đã thương xót mà cho chúng con được gìn guữ Lễ Vượt Qua giao ước mới để chúng con được nhận lãnh sự sống đời đời

Lễ Vượt Qua Giao ước mới phương pháp duy nhất nhờ đó chúng ta nhận được sự sống đời đời để có cơ hội được đi vào Nước Thiên Đàng

Cảm tạ đức chúa trời cha mẹ nếu không nhờ tình yêu thương và sự hy sinh của đức chúa trời cha mẹ thì ngày hôm nay chúng con vẫn lâm đường lạc lối cha me đã không ngần ngại đến thế gian tội ác này mang tới cho tất thấy ace chúng con thật thể của trái sự sống chính la lễ vượt qua giao ước mới cảm ta cha me cho đến đời đời

Kinh thánh đã kinh chép về Lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua rất rõ ràng. Thế mà qua hàng ngàn năm không một ai có thể nhìn thấy điều này cách đúng đắn. Ngoại trừ Đấng An Xang Hồng, Đấng đến thế gian theo lời tiên tri trong kinh thánh.

Con xin cảm tạ lòng nhân từ của Cha Mẹ. Có ai yêu thương vì tội nhân đây? Nhưng chính Cha Mẹ là Đấng đã hy sinh vì chúng con chính là kẻ có tội

Đấng đã yêu thương chúng con, vì chúng con mà hi sinh đến nỗi bỏ cả sự sống quý báu của Ngài. Cha vì tội nhân chúng con mà đến thế gian đầy đau đớn này lần nữa, Mẹ vì chúng con mà cho đến tận giờ phút này vẫn chẳng có được 1 giây 1 phút để nghỉ ngơi, vì chúng con chậm trễ, ngu ngốc mà Mẹ vẫn phải chờ đợi chúng con cho đến tận bây giờ. Yêu thương ấy, hi sinh ấy, chúng con làm sao đền ân nổi. Thật lòng chúng con xin dâng cảm tạ sâu sắc lên tình yêu thg và sự hi sinh vĩ đại , chí thánh của Ngài. Con yêu CM. Con thực sự rất nhớ CM.

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì Cha Mẹ đã thương xót lựa chọn con cho phép được dự phần vào sự mầu nhiệm Lễ Vượt Qua Giao ước mới. Con thật tin chắc đây là Lẽ Thật mà chỉ có thể được giữ gìn tại Hội Thánh Của Đữ Chúa Trời, phải ăn bánh và uống rượu nho đúng như Kinh Thánh ghi chép mới trọn sự vâng phục Đức Chúa Trời.

Con người luôn khao khát sự sống đời đời nhưng lại không biết làm thế nào. Có người dành cả đời để chế thuốc trường sinh bất tử. Có người mạo hiểm để giải mã tìm kiếm bí mật của cuộc sống. Có người đổi cả gia tài để ăn uống thứ tốt cho sức khỏe.
Nhưng họ không biết xác thịt hư không, còn sự sống đời đời nằm ở phần linh hồn mà chỉ có Đức Chúa Trời mới mang đến. Và thậm chí Ngài ban cho cách nhưng không mặc dù đã trả giá đắt bằng chính mạng sống mình. Cảm tạ Ngài đã cho chúng con thứ mà chúng tôi ao ước cả đời người. Con yêu Cha Mẹ.

Sự sống đời đời là sự mà loài người bôn ba ước ao tìm chẳng thấy, nhưng Cha Mẹ lại ban cho chúng con một cách nhưng không. Trong khi linh hồn con vốn chẳng hề biết quê hương Thiên Đàng đời đời, linh hồn con vốn chẳng hề biết Đức Chúa Trời Cha Mẹ yêu thương, nhưng Cha Mẹ lại đến cùng chúng con trước, nắm tay dẫn dắt chúng con đến với Cha Mẹ. Và Ngài lại lấy thân thể và huyết quý báu ban cho chúng con Lễ Vượt Qua để bởi đó chúng con nhận lấy sự sống đời đời và trải bày ra Nước Thiên Đàng vinh hiển đẹp đẽ vô cùng mà Cha Mẹ đang sắm sẵn cho chúng con. Chúng con nguyện xin tin chắc vào lời hứa Cha Mẹ ban và nguyện xin gìn giữ đến cuối cùng.

Lẽ thật Lễ Vượt Qua là nội dung mà nếu các bạn đến với Hội Thánh của Đức Chúa Trời lúc nào, nơi nào cũng sẽ được nghe. Các bạn biết tại sao ko?Vì đây là sự sống chân chính mà Đức Chúa Trời đã mang đến cho chúng ta. Đức Chúa Trời đến Trái Đất để ban cho sự cứu rỗi và sự cứy rỗi ấy ở trong Lễ Vượt Qua Giao ước mới.

Thật tuyệt vời và đầy lòng cảm tạ vì ĐCT ban cho chúng ta sự sống quý báu thông qua Lễ Vượt Qua.. Cam tạ Cha Mẹ đã yeu e thương chúng con dường ấy. Chúng con sẽ luôn ghi khắc tình yêu thương của CHA MẸ trong tấm lòng chúng con

Duy chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho Lễ Vượt Qua -con đường sự sống đời đời. Thế mà vào thời đại này, Đấng Christ An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem lại ban cho Lễ Vượt Qua. Ngài đúng là Cha Mẹ chân thật của chúng con. Con xin dâng cảm tạ đời đời

Cảm tạ Đức chúa trời Cha An-Xang-Hồng đẫ đến thế gian này lập lại Lễ Vượt Qua giao ước mới và mọi lẽ thật đã bị biến mất suốt thời đại tối tăm tôn giáo. Cảm tạ Đức chúa trời Mẹ Giê-Ru-Sa-Lem đã và đang đồng hành cùng chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình yêu thương vô hạn và sự hy sinh chí thánh của Cha Mẹ đã ban cho chúng con sự tha tội, sự sống đời đời và dẫn dắt chúng con về lại quê hương Thiên đàng thương nhớ!

Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho Lễ Vượt Qua hầu cho chúng con có sự sống đời đời. Con tin vào lời hứa ấy. Cha Mẹ quả thật là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con

Không có nơi nào hứa sẽ ban sự sống đời đời ngoại trừ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi duy nhất có lẽ thật Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới

Cha Mẹ ban sự sống đời đời cho chúng con thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới. Lời phán: ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, duy chỉ những người vâng phục và làm theo bởi đức tin sẽ nhận lãnh sự sống và trở về NTD. Animo.

Hội thánh của Đức Chúa Trời giữ LVQ giao ước mới theo sự dạy dỗ của Đấng An Xang Hồng. Cảm tạ Cha là Đấng đi đầu của Tin Lành. Cảm tạ Cha đã ko ngần ngại con đường thập tự giá vì chúng con.

Phải nói Lễ Vượt Qua còn được gọi la giao ước mới đã la 1 buổi tiệc nổi tiếng mà cơ đốc nhân ắt hẳn phải biết đến
Đã được ghi chép rõ ràng trong kinh thánh thế kia mà chỉ duy nhất Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang gìn giữ y nguyên lời dạy của Chúa Jesus
Làm thế nào mà bảo là tà đạo
Tà đạo ma cứ y nguyên kinh thanh mà làm thì gọi là tà
Còn làm theo kiểu tự ý con người đặt ra mà không có trong kinh thanh thì ko phải tà hay sao?

Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho chúng con thịt và huyết báu của Ngài bởi lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới, để chúng con được tinh sạch tội lỗi và cho chúng con cơ hội được trở về quê hương Nước Thiên Đàng thương nhớ. Thật là môt sự phước lành lớn đến nỗi không có gì hơn thế nữa. Chúng con xin cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ cho đến đời đời.

Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban Lễ Vượt Qua cho chúng con để chúng con nhận được sự sống đời đời bởi thịt và huyết chí thánh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ thật là cao cả và vĩ đại <3

Đọc kinh thánh cũng có thấy chép là phải giữ Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới như trên nữa…nhưng tại sao tại nơi tôi đi lại không có dù cũng đang thờ lạy Đức Chúa Jesus?
Đó là câu hỏi trước kia của tôi, và bây giờ thì cảm tạ Đức Chúa Trời thật nhiều vì đã thương xót tôi mà cho được dự phần vào con đường sự sống thể này!

Lẽ thật giao ước mới là lẽ thật sự sống quí báu. Mong hết thảy mọi người trên thế gian đều được nhận biết về LVQ và tiếp nhận lấy để được sự sống đời đời.

Tất thảy đều được làm chứng bởi kinh thánh. Hãy đến với Hội Thánh của Đức Chúa Trời để cùng nhận lãnh sự sống đời đời thông qua Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới

Con thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì chúng con chỉ là tội nhân đáng chịu sự chết đời đời. Cha Mẹ đã ban cho chúng con tình yêu thương thật vĩ đại thay. Con xin lỗi Cha Mẹ vì vẫn còn tấm lòng gai góc làm Cha Mẹ đau đớn nhiều. Xin Cha Mẹ cho chúng con được biến hóa thành con cái đẹp đẽ mang phẩm tính của ĐCT ^^

Một trong những lẽ thật quý báu nhất trong Kinh Thánh chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới. Nếu không giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới thì không nhận lấy được lời hứa sự tha tội. Đấng Christ An-Xang-Hồng đã lập lại lẽ thật cho chúng ta, và dựng nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời để nhóm lại dân được cứu rỗi, cảm tạ Cha, cảm tạ Mẹ

Loài người luôn mong cầu sự sống đời đời, cũng mong muốn được đi lên Nước Thiên Đàng. Nhưng họ không biết rằng Lễ Vượt Qua chính là phương pháp giúp họ đạt được mong ước ấy. Con dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlohim đã trao cho con sự mầu nhiệm quý giá này, đã cho con giữ được Lễ Vượt Qua giao ước mới, con thật cảm tạ cha mẹ nhiều!

Lễ Vượt Qua là con đường duy nhất để nhận sự sống đời đời. Chúng con xin dâng Cảm tạ Cha An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem vì Ngài đã đến trái đất này và cho chúng con nhận lấy thịt và huyết của Ngài, được trở nên một trong thân thể chí thánh của Ngài…

Chúng con xin dâng Cảm tạ ĐCT Cha An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem vì Ngài đến trái đất này và bày tỏ cho chúng con biết về lẽ thật quý báu Lễ Vượt Qua, là con đường duy nhất nhận lấy sự sống đời đời…

Kinh Thánh ghi chép rõ ràng là ăn bánh không men và uống rượu nho vào Lễ vượt qua sẽ nhận được sự sống đời đời nhưng chỉ có những người được Đức Chúa Trời mở tai, mở mắt mới hiểu được điều mầu nhiệm này

Sự sống là thứ ai cũng mơ ước mình có thật nhiều .Nhưng các bạn mơ ước đến sự sống xác thịt ở Trái Đất có giới hạn này hau là sự sống đời đời trên Nước Thiên Đàng .Các bạn không ham muốn một thế giới vĩnh cửu .môt thế giới không đau buồn ,một thế giới được nhận sự nghỉ ngơi đời đời hay sao? .Thế giới đó chẳng lẽ không tốt đẹp gấp tỉ lần Trái Đất nhiều đau đớn và tội lỗi này sao?. Nước Thiên Đàng có tồn tại và được KInh Thánh làm chứng là quê hương phần linh hồn của chúng ta. Kinh Thánh đã chỉ rõ ràng rằng khi và chỉ khi giũ lễ Vượt Qua thì mới được nhận sự sống đời đời mà thôi .Không có phương pháp nào khác cả, chỉ tin vào Đức Chúa Trời ,làm theo ý muốn của Ngài mà giữ lễ Vượt Qua thì mới có thể trở về quê hương mà thôi !

Chung con xin dang cam ta vo han len Duc Chua Troi Cha Me chi mot minh Ngai co su song doi doi cho nen chung ta cung duoc song doi doi neu chung ta an thit va uong huyet cua Ngai ma phuong phap ay la Le Vuot Qua le

Amen. Ctcm. ĐCT Cha Mẹ đã dùng chính thịt và huyết của mình mà lập ra giao ước mới để ban sự sống cho con cái chúng con. Vì để đưa được hết con cái về quê hương NTĐ Cha Mẹ đã gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi thống khổ. Chúng con thật bất hiếu. Cha Mẹ là bửu vật quý giá nhất cả đại vũ trụ này. Chúng con yêu Cha Mẹ?

Cha ơi! Cha đến trái đất lần thứ hai, đã đi con đường đơn độc suốt 14 năm, một mình Cha giữ lễ vượt qua, một mình Cha giữ ngày sabat .Cha đau đớn và đơn độc lắm đúng không Cha. Đến khi Cha tìm được các con cái rồi, thì con cái chúng con vẫn không hề hiểu biết, Cha ngậm đắng nuốt cay, âm thầm hy sinh. Con xin cảm tạ Cha đã đến thế gian tội ác này lần nữa để lập ra lẽ thật lễ vượt qua đã bị ma quỷ xoá bỏ nếu không không một ai có thể được sống cả. Cảm tạ Mẹ, Mẹ là ngọn suối nước sự sống của chúng con, là tất thảy tình yêu thương của chúng con, là ‘giám đốc điều hành ‘vĩ đại của chúng con. Cảm tạ Mẹ đến thời điểm này vẫn còn ở với chúng con chờ chúng con quay về đầy đủ. Cảm tạ Cha Mẹ đã cho chúng con được dự bữa tiệc thánh lễ vượt qua ở trái đất này để chúng con được dự bữa tiệc thánh trên NTĐ cùng với toàn thể người nhà.Thật hạnh phúc và phước lành thay vì chúng con là những kẻ được chọn làm con cái Cha Mẹ. Ctcm ❤

“cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội-lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu-rỗi cho kẻ chờ-đợi Ngài.”
Hê-bơ-rơ 9:28
Kinh Thánh ghi chép rằng Đấng Christ Lại sẽ đến Trái Đất lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho chúng ta.Chỉ khi giữ lễ Vượt qua thì mới nhận được sự sống đời đời hay là sự cứu rỗi. Và Đấng An-xang -hong chính là người đã khôi phục Lại lẽ thật lễ vượt qua.Vậy Đấng An Xang Hồng chính là Đức Chúa Jesus Tái Lâm. Chỉ khi tiếp nhận Đấng An Xang Hồng là Đấng Cứu Chúa vào thời đại này và giữ lễ vượt qua thì mới nhận được sự cứu rỗi mà thôi. ?

Cảm tạ ân điển lớn lao của Cha Mẹ đã mở mắt mở tai linh hồn con để con nhận ra tình yêu thương lớn lao của Cha Mẹ thông qua Lễ Vượt Qua này. Con cái tội nhân này xin dâng lên ngàn lời cảm tạ tán dương cho đến đời đời.

Lễ Vượt Qua là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Bởi vì thông qua Lễ Vượt Qua chúng ta được nhận thịt và huyết của Đức Chúa Trời, là Đấng có sự sống đời đời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *