Tín ngưỡng

Ðạo Dối

Trong Kinh Thánh, thỉnh thoảng chúng ta gặp từ “đạo dối”, và các Cơ Đốc nhân cũng hay sử dụng cái từ đạo dối. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem Kinh Thánh giải thích cái gì là đạo…

Lễ Nôen

1. Ngày 25 tháng 12 không phải là ngày giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Cứ mỗi khi đến mùa Giáng Sinh (tháng 12) thì toàn nhân loại, kể cả phương Ðông lẫn phương Tây đều náo nức tưng bừng.…

Ngày Sabát

Có một điều răn quan trọng không thiếu được dành cho các thánh đồ chân thật muốn có một cuộc sống đức tin hướng mục tiêu về Nước Thiên Ðàng, đó là ngày Sabát – ngày thứ bảy. Ngày nay,…