Ngày Sabát – Ngày kỷ niệm của Đấng Sáng Tạo

Ngày Sabát là ngày thờ phượng mà Đức Chúa Trời phán lệnh

“Ngày Sabát là ngày thờ phượng mà Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo phán lệnh. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi tiếp nhận Đấng An Xang Hồng làm Đấng Christ Tái Lâm, đang giữ đúng ngày thứ bảy vào Thứ Bảy, theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh.

Rất nhiều Cơ đốc nhân trên toàn thế giới đều nhầm lẫn rằng ngày thứ bảy Sabát mà Đức Chúa Trời nghỉ ngơi sau khi dựng nên trời đất và muôn vật là Chủ nhật (Chúa nhật) theo chế độ thứ ngày nay, tuy nhiên trên thực tế Kinh Thánh làm chứng rằng ngày Sabát là Thứ Bảy.

Thậm chí còn có trường hợp dù biết rằng Thứ Bảy là ngày Sabát, nhưng vẫn không giữ, vì bị ràng buộc bởi thói quen giữ Chủ nhật.

Tuy nhiên, Kinh Thánh đang khiển tránh nghiêm khắc hành vi thêm hoặc bớt dù chỉ là một chấm một nét trong Kinh Thánh.

Khải Huyền 22:18-19 “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.””

Ngày Kỷ Niệm Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo

Trước khi có ý nghĩa đơn thuần là “ngày nghỉ”, ngày Sabát đã có ý nghĩa là “ngày kỷ niệm Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo, dựng nên trời đất và muôn vật.” Sau khi kết thúc công việc sáng tạo trong sáu ngày, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, và lại ban phước cho ngày đó.

Sáng Thế Ký 2:1-3 “Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”

Cho nên, vào thời Môise, Đức Chúa Trời đã phán điều răn thứ tư trong mười điều răn là “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”, lý do là “vì trong sáu ngày Ðức Giêhôva đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giêhôva đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” (Xuất Êdíptô Ký 20:11). Như vậy, ngày Sabát là ngày kỷ niệm quyền năng của Đức Chúa Trời, là ngày mà Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo, ban phước lành.

Cho nên, những người dân hầu việc Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên trời đất và muôn vật, đã giữ chí thánh ngày Sabát như là một ngày thánh, và Đức Chúa Trời cũng ban cho người dân của Ngài ngày Sabát như là một dấu công nhận rằng họ là những người dân của Ngài. (Êxêchiên 20:11-17, Êsai 56:1-7)

Như vậy, ngày Sabát có ý nghĩa sâu sắc là thờ lạy và dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo, hơn là chỉ đơn giản là một ngày nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời ban phước cho những người giữ ngày ấy, nhưng giáng hình phạt và tai vạ kinh hoàng cho những người không giữ ngày ấy (Giêrêmi 17:24-27).”

Ngày Sabát là Thứ Bảy

Ngày nay, chúng ta đang gọi các thứ trong một tuần có bảy ngày là Chủ nhật, Thứ Hai v.v… chứ không gọi là ngày thứ nhất, ngày thứ hai v.v…. Chế độ thứ ngày nay được qui định ở Rôma, nơi mọi người qui định ngày thứ nhất của một tuần là Sunday (Chủ nhật), ngày thứ hai là Monday (Thứ Hai), ngày thứ ba là Tuesday (Thứ Ba) v.v… và ngày thứ bảy là Saturday (Thứ Bảy).

Xem lịch năm thì một tuần có 7 ngày. Ngày thứ nhất mà xuất hiện đầu tiên trong lịch năm là Chủ nhật, và ngày thứ bảy là Thứ Bảy. Chẳng phải vì thế mà người ta gọi Thứ Bảy là cuối tuần hay sao?

Ngay cả từ điển cũng ghi rằng Chủ nhật là ngày thứ nhất trong tuần (Sunday is the first day of the week), còn Thứ Bảy là ngày thứ bảy trong tuần (Saturday is the seventh day of the week). Thông qua thường thức xung quanh, chúng ta cũng biết được rằng Chủ nhật là ngày thứ nhất trong tuần, còn ngày thứ bảy là Thứ Bảy.

Kinh Thánh cũng làm chứng rằng ngày thứ bảy Sabát là Thứ Bảy thông qua cảnh phục sinh của Đức Chúa Jêsus.

Mác 16:9 “Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ.”

Ngày Đức Chúa Jêsus phục sinh khỏi mộ là “ngày thứ nhất trong tuần lễ”, mà “ngày thứ nhất trong tuần lễ” mà Đức Chúa Jêsus phục sinh ấy là Chủ nhật, theo chế độ thứ ngày nay.

Chẳng phải vì thế mà tất thảy các tín hữu Cơ đốc trên toàn thế giới này đang giữ Lễ Phục Sinh vào Chủ nhật hay sao? Nội dung này được chép trong Bản dịch Tiếng Anh Good News Bible như sau:

“After Jesus rose from death early on Sunday (Sau khi Đức Chúa Jêsus sống lại lúc sáng sớm ngày Chủ nhật)”, ngày Đức Chúa Jêsus phục sinh là ngày thứ nhất, tức Chủ nhật, thì ngày trước khi phục sinh, tức ngày Sabát, sẽ là thứ mấy?

Như vậy, kể cả thông qua cảnh phục sinh của Đức Chúa Jêsus trong Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể biết được rằng ngày Sabát là Thứ Bảy.

68 comments

Thật cảm tạ Cha Mẹ, ngày thờ phượng DCT là Đấng sáng tạo là thứ 7 chứ không phải chủ nhật. Lời DCT là tuyệt đối và là lời sống ban sự cứu rỗi cho chúng con. Hội thánh của Đức chúa trời là nơi đang làm theo lời của DCT và giữ ngày thờ phượng thứ 7 chí thánh lên DCT

That la tuyet voi khi biet rang ngay thu 7 la ngay co the giup toi nen thanh trong duc chua troi. Khi do xem kinh thanh truc tiep ve loi phai giu sabat thi chi co duy nhat hoi thanh cua duc chua troi gin giu ma thoi. Trong khi cac hoi thanh khac noi hoi thanh cua duc chua troi me la ta dao thi chinh ho lai ko he gui nhung dieu day do trong kinh thanh ma dien hinh la ngay sabat cua duc chua troi. That cam ta duc chua troi cha An Xang Hong va duc chua troi me Gierusalem vi da cho con tham du vao ngay sabat chi thanh cua Ngai

Lẽ thật ngày Sabat là lẽ thật quý báu giúp cho nên thánh và trở thành người dân của Đức Chúa Trời. Lẽ thật này tuyệt đối không ban cho bất kì ai, mà chỉ những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mà thôi. Các hội thánh thế gian không thế nhận được phước lành của ngày Sabat, Đức Chúa Trời đã dành riêng món quà quý giá này chỉ cho con cái Ngài mà thôi. Đức Chúa trời duy chỉ ngụ ở Sion, nơi có lẽ thật ngày Sabat. Hãy đến sion để được nhận phước lành và dấu của sự nghỉ ngơi đời đời!!

Lẽ Thật quá tuyệt vời mà hôm nay được đọc tại đây.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi nhóm lại của những người được nhận sự cứu rỗi.
Xin dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Elohim.

Các bạn là tổ chức đang làm theo kinh thánh và Chúa đã dạy. thật tốt thay!
Người ta đã gọi các bạn là tà giáo vậy những nơi làm trái ngược với Kinh thánh, tôi đang suy nghĩ rằng, liệu nơi đó sẽ gọi là gì?

Sabat ngày chứa đựng màu nhiệm sáng tạo của Đức Chúa Trời! Hôm nay là ngày Sabat rất Thánh, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng tôi và ban phước lành!

Cha đã lặng lẽ đi đường ấy……
Thập giá trên đồi Gôgôtha Cha đã vác thay vì con
Đường sống chính Cha mở ra cho con…là sách sự sống Giao Ước Mới

Hê bơ rơ chương 9 câu 28
Trích Kinh Thánh “cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài”

NGÀI LẠI SẼ HIỆN RA LẦN THỨ 2. SỰ TÁI LÂM (Đọc thêm Mathio chương 24 nhé những ace yêu mến ĐCT)

Ta không để các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng với các ngươi

Theo lời dạy trong Kinh Thánh thì Ngày Sabbad là ngày kỷ niệm quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời, là Ngày Sabbad Thứ Bảy hàng tuần, ngày mà Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, ban phước lành. Lẽ thật ngày Sabbad của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang giữ gìn đó là phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho con cái thực sự của Ngài, những người tin và làm theo tất thảy lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời Elohim. Ngày nay chúng ta biết có Thánh Linh và Vợ Mới , chính là Đức Chúa Trời Elohim, gồm có Đức Chúa Trời Cha Ahn Sahng Hong và Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem, là Đấng đã đến thế gian này theo lời tiên tri trong Kinh Thánh để dẫn dắt chúng ta đi theo con đường của sự cứu rỗi. Vì vậy chúng ta hãy lắng nghe, tin và giữ gìn tất thảy lời dạy dỗ của Ngài, hãy giữ gìn ngày Sabbad chí thánh, là ngày được ban phước lành sự cứu rỗi và đi vào Nước Thiên Đàng hạnh phúc đời đời !

Nếu chịu khó suy nghĩ chắc chắn ai cũng thấy vô lý khi hết thảy những nhà thờ và hội thánh ngày nay đều giữ ngày chủ nhật, là ngày mà Kinh Thánh không nói đến. Nhưng thật lạ là nếu Đấng Anxanghong không giải nghĩa thì chẳng ai biết. Thật cảm tạ Ngài.

Thật tuyệt vời nếu cha không đên lần nữa để dạy cho sa bat là thứ mấy trong tuần và ý nghĩa thật trọng đại của đức chúa trời trong ngày sa bat thứ bảy thì chúng con thật không thể tưởng tượng nổi chúng con sẽ ra sao khi kết thúc đời bộ hành trên đất này cảm tạ cha mẹ

Chủ nhật là ngày thứ 1, sa-bát mà Đức Chúa Trời phán lệnh phải giữ là thứ 7, thật là rõ ràng quá rồi, nếu muốn giữ theo điều răng của Đức Chúa Trời thì đến hội thánh đang giữ ngày sa-bát y nguyên kinh thánh dạy dỗ chỉ có HTCĐCT mà thôi, còn cố chấp giữ chủ nhật thì chỉ làm theo điều răng của loài người thì chỉ tốn công vô ích và tuyệt đối ko được cứu rỗi vì kinh thánh phán chỉ những ai làm theo ý muốn của ĐCT thì mới vào được Nước Thiên Đàng . Khi các bạn biết được lẽ thật này thì sự lựa chọn làm theo lời Đức Chúa Trời hay làm theo điều răng của loài người giờ chỉ còn phụ thuộc vào các bạn mà thôi, nhưng ĐCT đã hi sinh đổ huyết đau đớn ra để cứu hết thảy chúng ta thì xin hãy cố gắng nhìn biết ĐCT chân thật để sự hi sinh của Ngài không vô ích đối với từng mỗi người chúng ta bởi ĐCT thật tha thiết muốn cứu hết thảy chúng ta.

Giữ ngày Sabath thứ bảy tức là công nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, giữ bất kì nào khác đều không có phước lành gì cả, và cũng chẳng nhìn biết tất cả mọi thứ ngày hôm nay chúng ta có đều bởi DCT đã ban cho, từ nước, không khí, ánh sáng,..hay bất kì đồ dùng nào loài người làm ra cũng phải sử dụng từ những cái sẵn có DCT đã sáng tạo.

Ngày thứ bảy là ngày thật đặc biệt biết bao. Nhiều người dù đã biết ngày Đức Chúa Trời quy định là thứ 7 nhưng vẫn cố chấp giữ Chủ Nhật, thật đáng tiếc cho họ. Cảm tạ Cha Mẹ là Đấng đã cho chúng con được nhận biết lẽ thật

Sự chứng minh và lập luận thật rõ ràng. Thật logic từ các sách kinh thánh khác nhau mỗi thời đại. Có lẽ đây là sự mầu nhiệm của Đưc Chúa Trời.

k thể bàn cải gì hơn, đây là lẽ thật được làm chứng rõ ràng trong kinh thánh, rất nhiều cơ đốc nhân đã nhầm lẫn ngày sabat là chủ nhật, mong tất thảy mọi người đều được nhận biết lẽ thật mầu nhiệm này

Cảm tạ cha mẹ cho con bik được giữ ngày chủ nhật chẳn có phước lành sự cứu rỗi gì cả mà phải giữ ngày thử bảy sabat là điều răng của đức chúa trời cha mẹ mà nhờ đó chúng con nhận lãnh được sự cứu rỗi và quay trở lại quê hương nước thien đàng cảm tạ cha mẹ

Ngày thứ 7 sabat là ngày nghỉ của Đức Chúa Trời chứ k phải ngày nghỉ của loài người. Nên dấu hiệu để nhận biết được dân chân thật và thánh của Đức Chúa Trời chính là ngày sabat. Và ngay hôm nay chỉ có Hội Thánh Của Đức Chúa Trời giữ theo y nguyên lời dạy trong kinh thánh mà thôi

Mọi sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời ban đều có ý nghĩa quan trọng cho phước lành của chúng ta. Xin hãy nghiên cứu thật kỹ và làm theo ý muốn của Ngài

Ngày sabat mà k giữ mà bảo giữ ngày chủ nhật thì ấy là tự định ý thêm lời đổi lời trong kinh thánh rồi. Mà kết cuộc khi làm vậy thì k hề tốt đẹp đâu

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã sáng tạo ra tất thảy vạn vật trong vũ trụ và Ngài đã lấy ngày Sabbath là ngày kỷ niệm sự sáng tạo của Ngài. Mặc dù Chủ nhật, là ngày mà người thế gian đang giữ gìn thờ phượng cho Đức Chúa Trời, thế mà trong Kinh Thánh lại không có lời nào cho phép hợp pháp hóa ngày Chủ nhật là ngày thờ phượng cả. Ngài đã hứa duy chỉ ngày thứ 7 là ngày mà Ngài ban phước lành nên thánh và phước lành dấu của sự cứu rỗi mà thôi.

Vậy mà cả thế gian đang nghiễm nhiên thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời từ Sabat Thứ Bảy thành Chủ nhật. Làm vậy là đâu xem Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo cũng không còn ý nghĩa trong việc tôn vinh Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã dạy dỗ người dân Ngài lẽ thật này.

Nhớ hồi còn nhỏ t đã hỏi mẹ, sao ko có thứ nhất mà lại có luôn ngày thứ hai z mẹ…. giờ thì pít rùi, thế mà t cứ tưởng chủ nhật là ngày thứ 7….huhu…z là t đã giữ không đúng theo như sự dạy dỗ của Chúa trong suốt thời gian dài như z sao

Trước kia không để ý lắm cứ nghĩ là bình thường.
Nhưng không, việc ngày nghỉ bị thay đổi từ thứ 7 sang chủ nhật gây ra nhiều lầm tưởng chính là mưu kế của thế lực ma quỷ hòng khiến chúng ta không giữ được ngày thứ 7.
Vì ngày này là 1 ngày rất đặc biệt, ngày thánh, ngày được phước lành, ngày được nghỉ ngơi cả xác thịt lẫn linh hồn mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho. Ngài đã đến trái đất lần 2 để lại ban cho ngày Sabbath và làm chứng rất rõ trong Kinh thánh về ngày này.
Đây là thời kỳ cuối cùng, thời điểm sắp ứng nghiệm lời tiên tri về ngàn năm thứ 7, thật mong chúng ta đều dự phần vào phước lành Sabbath chí thánh cùng nhau không thiếu một ai. Tuy đã hầu việc Ngài rất sốt sắng nhưng nếu đánh mất sự cứu rỗi bởi không giữ ngày Sabbath mà lại giữ ngày Chủ Nhật thì không còn gì bất hạnh hơn!

cảm tạ CHA MẸ vì chúng con mà NGÀI phải đi con đường hy sinh gian khổ, lại ban phước cho chúng con qua ngày thư 7, làm cho được nên thánh và được là con của NGÀI

Lịch sử sáng tạo trời đất của Cha Mẹ không thay đổi thì ngày Sa-bát Thứ Bảy cũng không đổi thay. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho chúng con ngày Thứ Bảy Sa-bát để chúng con dâng cảm tạ tán dương lên quyền năng vĩ đại của Cha Mẹ và nhận lãnh phước lành nên thánh để được tương phùng Cha Mẹ chúng con tại nước Thiên đàng!

Cam ta Duc Chua Troi Cha An Xang Hong va Me Gierusalem! Da cho con biet va gin giu le that ngay Sabat. Ngay Sabat la Thu Bay trong tuan! La ngay ki niem quyen nang Dang Sang Tao. La ngay Cha Me ban phuoc lanh du dat cho nhung ai giu gin.

Ngày thứ 7 trong tuần của chúng ta là ngày thứ 7 trong Kinh thánh là ngày Kỷ niệm quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời Êlôhim. Nên nhất định chúng ta phải giữ gìn ngày này một cách chí thánh.

Tin tức này cần được like và share cho khắp nơi cùng được biết, và những ai muốn trở thành dân của Đức Chúa Trời nhất định phải giữ ngày Sabat thứ bảy. Ngày chủ nhật mà hôm nay rất nhiều người đang đi là một ngày sau ngày Sabat mà thôi, sẽ không nhận được bất kỳ phước lành nào cả. Kinh thánh phán rằng không được thêm hay bớt điều gì trong kinh thánh mà nếu ai định giữ chủ nhật thì chẳng khác nào thêm ý tưởng của mình vào kinh thánh vậy.

Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dạy dỗ cho chúng con biết Ngài Sabat là ngày thứ bảy. để cho chúng con được dự phần vào ngày này và đc trở thành người dân thánh của Ngài.

Thật tuyệt vời giữ ngày sabát thứ 7 được trở thành người dân của Đức Chúa Trời, được nghỉ ngơi đời đời và được kỷ niệm Đấng Sáng Tạo , thật nhiều phước quá

Ngày Sabat thật quan trọng đến thế này làm sao có thể không giữ gìn được? Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi có Đức Chúa Trời chân thật chẳng phải vì thế mà họ đang giữ mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời hay sao?

Ngày sabát thứ 7 chính là thứ 7 trong tuần chúng ta. Phải giữ ngày thứ7 chứ không phải là chủ nhật,không thể hợp tính hoá vì thói quen, hay đi làm nghỉ chủ nhật nên đi ngày chủ nhật được. Vậy tôi đã bị lừa trong suốt thời gian dài, ôi vậy khoảng 2/3 dân số thế giới bị lừa giống tôi

Lạ thật, chỉ đến với dut nhất Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì mới được biết mọi sự thể này, tại sao?
Nhiều người thì cho là bịa đặt, nhưng sao mọi thứ được chính mắt tôi thấy, chính miệng tôi đọc ….tất cả đều từ kinh thánh mà ra?
Vậy không phải bịa đặt rồi !

Giữ ngày sabat cần biêt rõ nguồn gốc và ý nghĩa của việc giữ
Thông tin trên thật bổ ích cho tôi khi hiểu hơn về ý nghĩa của việc giữ ngày của Chúa

Ngay từ đầu sách STK đã cho biết rằng Đưc Giêhova (DCT) phán giữ ngày Sabat t7.
Qua thời Tân ước DC jesus(DCT) phan giữ ngày Sabat t7
Vào thời đại này Đấng An Xang Hồng (DCT) phán giữ ngày Sabat t7.
Vậy chẳng phải Đấng An Xang Hồng là DCT hay sao

NGÀY SABAT KỶ NIỆM QUYỀN NĂNG CỦA ĐẤNG SÁNG TẠO…THÔNG QUA NGÀY SABAT , ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG TẠO NÊN LINH HỒN CHÚNG TA RA TRỌN VẸN HƠN, “thật chúng con xin cảm tạ Ngài!”
Vậy nên, phải giữ ĐÚNG NGÀY thì mới được phước lành như đã được hứa

Hội thánh giữ lễ thờ phượng vào ngày sa bát theo sự dậy dỗ của kinh thánh ấy chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, xin cám ơn các thành viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tìm đến tôi và cho tôi biết về lẽ thật phước lành chí thánh của ngày sa bát

Kinh Thánh đã bày tỏ rằng chỉ có những người gìn giữ ngày Sabat thứ bảy mới nhận được dấu làm dân của Đức Chúa Trời. Chỉ có Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ hết thảy các lẽ thật trong Kinh Thánh kể cả luật phát về ngày Sabat.

Ngày Sabath là ngày thánh mà ĐCT biệt riêng ra và ban phước cho người dân của Ngài, là ngày mà được Kinh Thánh làm chứng rất nhiều lần. Phước cho ai giữ được ngày Sabath cho đến tận cùng và khốn cho kẻ xem thường và hủy báng.

Có rất nhiều giáo phái của nhà thờ trên toàn thế giới ngày nay nhưng chỉ có Hội Thánh Truyền giáo Thế giới của Thiên Chúa giữ ngày thờ phượng rất cơ bản ngày Sa-bát thứ bảy là ngày thứ Bảy theo kinh thánh cùng với tất cả các Lễ khác của Đức Chúa Trời theo kinh thánh. .

Cảm Tạ Cha Mẹ đã cho con được vào sự nghỉ ngơi của Cha Mẹ . Không thể diễn tả được sự hạnh phúc khi được trở thành con cái Cha Mẹ . Loài người họ sống trong sự dối trá mặc áo sự thật ,còn sự thật quyết ko mặc áo của dối trá nên loài người không chấp nhận sự thật trần trụi!

Dù Kinh Thánh có ghi chép 2000 năm trước ĐC jesus và các sứ đồ đã giữ ngày sa-bat -thứ bảy chứ không phải chủ nhật. Thế nhưng họ đọc Kinh thánh bấy lâu vẫn không thể nhìn ra được. Đó là vì không phải là ĐCT thì không ai có thể giải nghĩa KT chính xác được. Nên chúng con biết được rằng Cha An xang hong chính là ĐCT vì chính Cha đã mở tất cả sự màu nhiệm bị giấu kín bấy lâu ra ánh sáng, để dạy dỗ cho chúng con biết được những sự mầu nhiệm trong Kinh thánh mà không một ai có thể làm được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *