Khởi nguyên của Lễ Vượt Qua, Ngày Ysơraên kêu lên “Độc lập vạn tuế”

Trước khi giữ lễ trọng thể Lễ Vượt Qua, sinh hoạt “bi thảm” của Ysơraên

Khởi nguyên của Lễ Vượt Qua bắt nguồn từ đêm hôm trước ngày Ysơraên thoát khỏi Êdíptô. Khi thiên sứ của sự chết hủy diệt các con đầu lòng của Êdíptô, những người dân Ysơraên mà đã bôi huyết của chiên con lên hai cây cột, thì đã được cứu vớt khỏi tai nạn.

Để giải phóng người dân Ysơraên đang rên siết do làm nô dịch ở xứ Êdíptô trong vòng 430 năm, Đức Chúa Trời đã lựa chọn Môise và trải ra sự quan phòng mà Ngài đã dự định sẵn.

Khi tròn 80 tuổi, Môise đã được Đức Chúa Trời gọi, mà đã đến trước mặt vua Pharaôn để yêu cầu thả người dân Ysơraên đi, nhưng vua Pharaôn của xứ Êdíptô đã đối nghịch với Đức Chúa Trời và lại càng làm khó dễ cho những người Hêbơrơ hơn nữa. Đức Chúa Trời đã hết sức nổi giận mà quyết định giáng tai vạ xuống xứ Êdíptô, và Ngài đã giáng chín loại tai vạ, thứ nhất là tai vạ biến tất thảy mọi nước thành huyết, tiếp theo là tai vạ ếch, tai vạ ruồi v.v… cho đến tai vạ bóng tối. Tuy nhiên, lòng Pharaôn lại càng cứng cỏi hơn nữa nên đã từ chối thả người dân của Đức Chúa Trời. Đó là bởi Đức Chúa Trời đã làm cứng lòng của Pharaôn để định phán xét Êdíptô.

Lễ trọng thể Lễ Vượt Qua, khởi nguyên từ tai nạn hủy diệt con đầu lòng của Êdíptô

Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt hết thảy mọi con đầu lòng của người dân và cả súc vật của xứ Êdíptô bởi tai vạ thứ mười, và định thi hành vào ngày 14 tháng 1 (Thánh lịch). Tuy nhiên, vì không muốn các con đầu lòng của Ysơraên chết cùng với các con đầu lòng của Êdíptô, nên Đức Chúa Trời đã phán mạng lịnh để người dân Ysơraên bôi huyết chiên, tuổi giáp niên, lên hai cây cột và mày cửa nhà.

Xuất Êdíptô Ký 12:1-14 Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó, vào lối chiều tối… Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt qua của Ðức Giêhôva. Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Ðức Giêhôva. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Ðức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.”

Lễ Vượt Qua chứa đựng ý muốn “vượt qua tai nạn”

Huyết của chiên con đã trở thành dấu hiệu cho người dân của Đức Chúa Trời, nên các thiên sứ hủy diệt vượt qua nhà nào có bôi huyết. Cho nên ngày ấy được gọi là Lễ Vượt Qua (Vượt qua tai nạn).

Vào đêm đó, người dân Ysơraên đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi xứ Êdíptô, nướng ăn thịt của chiên con Lễ Vượt Qua, và bôi huyết của nó trên nhà, rồi chờ đợi. Tiếng kêu la inh ỏi khóc than vang lên đây đó. Tất thảy con đầu lòng của Êdíptô đã chết, và ngay cả con đầu lòng của Pharaôn cũng đã chết.

Nửa đêm, Pharaôn đã gọi Môise và Arôn và mong họ rời khỏi Êdíptô. Kể cả những người Êdíptô, là những người đã phải gánh chịu nhiều loại tai vạ suốt thời gian qua, cũng mong muốn người dân Ysơraên nhanh chóng rời khỏi, và cho họ những đồ bằng bạc và bằng vàng, và ngay cả áo xống của mình.

“Lễ Vượt Qua” Ngày Ysơraên được giải khóng khỏi phu tù … Cũng giải phóng khỏi tội lỗi

Lễ Vượt Qua là ngày Đức Chúa Trời giải phóng người dân Ysơraên ra khỏi cuộc sống nô lệ ở xứ Êdíptô. Đây là hình bóng của những việc trong tương lai. Vào thời đại Tân Ước, Lễ Vượt Qua không chỉ là lễ trọng thể duy nhất giúp chúng ta được cứu rỗi khỏi tai vạ, mà đó còn là ngày giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi.