Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ ngày Sabát

Ngày Sabát Bị Biến Đổi Thành Chủ Nhật

Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng “Chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được đi vào Nước Thiên Đàng (Mathiơ 7:21-23).” Đức Chúa Trời vui mừng khi chúng ta dâng lễ thờ phượng vào ngày nào đây? Là Chủ nhật mà rất nhiều người thế gian đang giữ, hay là ngày Sabát (Thứ Bảy) mà Đức Chúa Trời phán dặn hãy giữ đây? Chúng ta có thể trả lời ngay rằng đó là ngày Sabát (Thứ Bảy) mà Đức Chúa Trời phán phải giữ, mà không cần phải do dự gì cả.

Khi các sứ đồ đều đã qua đời, và đạo Cơ đốc được truyền bá tới các khu vực phương Tây trong đó có cả Rôma, thì Hội Thánh đã tiếp xúc với những người thờ thần mặt trời, và cuối cùng đến đầu thế kỷ 4, hoàng đế Rôma, người lãnh đạo của những người thờ thần mặt trời, đã cải đạo sang đạo Cơ đốc, và rất nhiều người thờ thần mặt trời đã đua nhau đổ dồn vào Hội Thánh.

Thời gian càng ngày càng trôi đi thì tinh thần của đạo Cơ đốc ngày càng bị suy thoái, thay vào đó Hội Thánh tiếp nhận rất nhiều ý thức của những người thờ thần mặt trời. Trong quá trình đó, chế độ nghỉ ngơi và dâng lễ thờ phượng vào ngày thứ nhất (Chủ nhật) đã được du nhập vào.

Hoàng đế Constantine của Rôma đã ban bố sắc lệnh như sau vào năm 312 SCN.

“Mọi quan án, thị dân và người thợ phải nghỉ vào ngày Chủ nhật – là ngày Mặt Trời tôn nghiêm!”

Một số người lập luận rằng việc xóa bỏ ngày Sabát là chính sách để dụ nhiều người cải đạo sang đạo Cơ đốc, tuy nhiên chúng ta không được quên rằng trong đó có mưu đồ gian xảo của ma quỉ Satan hòng chống đối lại Đức Chúa Trời. Satan đã vận dụng rất nhiều phương pháp để làm hao mòn người dân của Đức Chúa Trời.

Ma quỉ Satan nỗ lực phá hủy Hội Thánh bằng cách tăng thêm nhiều bắt bớ, và cám dỗ những Cơ đốc nhân. Tuy nhiên, càng gặp phải khó khăn thì những người dân của Đức Chúa Trời càng trông cậy vào Đức Chúa Trời hơn.

Thế nhưng, Satan đã thay đổi phương pháp bắt bớ, khi nó cám dỗ bằng cách đề cao Hội Thánh rằng “Hãy cùng theo đạo!” thì các thánh đồ đã phủ phục quỳ gối trước nó. Khi Satan trao trả lại tài sản đã bị tịch thu lúc còn bị bắt bớ, cho các linh mục miễn nghĩa vụ quân sự, thậm chí còn trao cả quyền giải phóng nô lệ cho Hội Thánh, thì Hội Thánh đã xoay lưng lại với Đức Chúa Trời. Thật giống hệt như con gấu ngốc nghếch không nhận ra túi mật của nó đang bị lấy đi bởi chỉ chú tâm vào cái kẹo ngọt ngào.

Đức Chúa Jêsus và Các Sứ Đồ Giữ Ngày Sabát

Cựu Ước là hình và bóng của Tân Ước. Tất thảy mọi luật pháp giữ vào thời Cựu Ước chỉ là bóng của những sự tốt lành ngày sau vào thời đại Tân Ước (Hêbơrơ 10:1). Cho nên, ngày Sabát được gọi là “ngày Sabát ta (Giêhôva)” trong Kinh Thánh Cựu Ước (Xuất Êdíptô Ký 31:13, Êxêchiên 20:12), còn vào thời Tân Ước thì Đức Chúa Jêsus là “Chúa ngày Sabát” (Mathiơ 12:8, Luca 6:5).

Nói cách khác, ngày Sabát giữ theo luật pháp thời đại Cựu Ước là hình bóng, còn vào thời đại Tân Ước các sứ đồ cũng lấy tâm thần và lẽ thật mà giữ ngày Sabát theo tấm gương giữ ngày Sabát của Đức Chúa Jêsus, nên ngày Sabát của giao ước mới được giữ trong Đấng Christ chính là thực thể. Đức Chúa Jêsus giữ ngày Sabát theo thói quen của Ngài.

Luca 4:16 “Đức Chúa Jêsus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sabát, Ngài vào nhà hội…”

Bước vào thời đại Tân Ước, Chủ Nhân của ngày Sabát là Đức Chúa Jêsus Christ, nên ngày Sabát được gọi là “ngày của Đức Chúa Jêsus (Chúa)” (Mathiơ 12:8, Luca 6:5). Các sứ đồ đã giữ ngày Sabát này là “ngày của Chúa (Đức Chúa Jêsus”.

Khải Huyền 1:10 “Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa…”

Khi thời đại chuyển từ Cựu Ước sang Tân Ước, thì phương pháp giữ ngày Sabát thay đổi (từ ngày Sabát theo luật pháp cũ dâng của lễ thiêu và không được làm gì khác, thậm chí không được nhóm lửa trong nhà, sang ngày Sabát nghỉ ngơi, lấy tâm thần và lẽ thật mà dâng thờ phượng, tán dương và cầu nguyện lên Đức Chúa Trời), chứ không phải là ngày giữ ngày Sabát bị thay đổi đâu.

Bởi vì ngày Đức Chúa Trời nghỉ ngơi sau khi dựng nên trời đất và muôn vật là ngày thứ bảy. Cho nên, mỗi khi đến ngày Sabát, các sứ đồ cũng giữ ngày Sabát theo thói quen mình, và thường biện luận.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2 “Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sabát biện luận với họ, lấy Kinh thánh cắt nghĩa…”

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:4 “Hễ đến ngày Sabát, thì Phaolô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Gờréc.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:13 “Đến ngày Sabát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện; chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại.”

Thông qua các câu Kinh Thánh trên, chúng ta biết rằng các sứ đồ đã giữ ngày Sabát. Ngày thứ bảy Sabát, là ngày của Đức Chúa Jêsus (Thứ Bảy), đã được giữ cho tới tận thời đại Sứ Đồ. Mặc dù vậy tại sao ngày nay rất nhiều Cơ đốc nhân không dâng lễ thờ phượng vào ngày Sabát, mà lại dâng lễ thờ phượng vào Chủ nhật, là ngày thứ nhất đây?

Dựa theo lịch sử thì, thờ phượng Chủ nhật có nguồn gốc từ sự thờ thần mặt trời của những người ngoại đạo. Ngay từ trước khi Đức Chúa Jêsus giáng sinh, nước Rôma đã thờ thần mặt trời vào ngày thứ nhất (Chủ nhật), gọi đó là ngày của thần mặt trời (Sunday).

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Do Đức Chúa Trời Lập Ra

“Hội Thánh của Đức Chúa Trời” do Đức Chúa Trời lập ra, tuyệt đối không làm theo luật pháp do người ta đặt ra, mà duy chỉ làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi vì ngoài Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên trời đất và muôn vật ra, thì không ai có thể ban cho sự cứu rỗi được cả. Và bởi vì Đức Chúa Jêsus đã sớm phán dạy rằng những người giữ điều răn của loài người sẽ không thể đạt đến sự cứu rỗi được.

Mác 7:6-9 “Ngài (Đức Chúa Jêsus) đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Êsai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta, Nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người! Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình.”

Hội Thánh của Đức Chúa Trời được dựng nên trên nền của các sứ đồ mà có trọng tâm là giáo huấn của Đức Chúa Jêsus Christ, và không hề thay đổi ngay từ khi mới được thành lập. Hội Thánh lẽ thật mà chúng ta có thể xác minh vào thời điểm này chỉ là Hội Thánh làm theo qui định mà Đức Chúa Jêsus đã làm gương và các sứ đồ đã vâng giữ thôi.

Cho dù có nhiều tín hữu đến thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu hội thánh có giáo lý khác với những điều Đức Chúa Jêsus đã đích thân thực hiện, thì có thể nói rằng ấy là tôn giáo không bắt nguồn từ Đức Chúa Jêsus. Chúng ta giữ ngày Sabát, ngày kỷ niệm của Đấng Sáng Tạo, vào thời đại này vì đó là qui định của giao ước mới bắt nguồn từ công việc của Đức Chúa Jêsus và của các sứ đồ, chứ không phải theo luật pháp Cựu Ước.

Những thánh đồ được nhận sự cứu rỗi vào ngày cuối cùng mà Đức Chúa Trời giáng sự phán xét chỉ là những người đi theo dấu chân của Đức Chúa Jêsus mà thôi. Ngày Sabát là qui định, điều răn thật quan trọng của Đức Chúa Trời, là một trong những dấu chân của Đấng Christ.

51 comments

Và ngày nay Hội Thánh của Đức Chúa Trời – WMSCOG cũng giữ ngày Sabath Thứ Bảy và các luật pháp khác như Hội Thánh thời Sơ Lâm nhưng lại bị cho là đạo dối ! Xin thưa đúng là đạo dối……. theo sự suy nghĩ nông cạn và ngu dại của loài người đấy ạ !

Trước khi nhận biết DCT Cha Mẹ thì chung con cứ tưởng rằng ngày chủ nhật mới là ngày thờ phượng, Cha Mẹ đã đến thế gian này và dạy dỗ cho chúng con biết lẽ thật, thật phước lành cho những người giữ ngày sabat vì sẽ trở thành công dân thánh và dự phần vào lời hứa sự nghỉ ngơi đời đời trên NTD, Hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh duy nhất giữ ngày thứ 7 trong kinh thánh

Giữ ngày Sabath ở HTDCT ngày đầu tiên tôi đã cảm nhận được mình thật sự được gần với DCT hơn bao giờ hết vì làm giống như Kinh thánh nói, chưa bao giờ tôi cảm thấy Nước Thiên Đàng thật gần như khi ở Hội Thánh, chỉ có thể là sự thật mới có thể khiến tôi có cảm giác như v. Nhờ đó mà tôi thật thích việc được giữ ngày t7- ngày SABATH. CTCM đời đời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời có lời hứa của Đức Chúa Trời và trở về Nước Thiên Đàng vì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời có ngày sabát, lễ vượt qua….

Không cần bàn cãi gì thêm nữa ngày sa bat chính là thứ bảy trong tuần là lẽ thật mà kinh thánh làm chứng chúng ta là người dân của nước thiên đàng đương nhiên phải giữ ngày này

Giữ ngày sabat thì sẽ được phước lành, được nên thánh và được một dấu nghỉ ngơi đời đời với DCT. hội thánh của Đức Chúa Trời là một thánh duy nhất mà tôi thấy họ đang giữ gìn lẽ thật có ghi chep trong kinh thánh

Người ta hay khoe khoang nói rằng ” đạo tui là đạo gốc, tui biết hết rồi …” Nhưng Đạo Gốc là gì khi mà tín ngưỡng của họ ko dựa trên nền tảng của Hội Thánh Sơ Khai, nếu biết hết thì họ đã ko giữ chủ nhật…Hội Thánh của Đức Chúa Trời do chính ĐC jesu lập ra nhất định phải giữ gìn theo mọi sự dạy dỗ của ĐC jesu như thờ phượng sabath thứ 7, giữ Lễ Vượt Qua, … Chỉ cần chúng ta biết kính sợ ĐCT và khiêm tốn lắng nghe thì ĐCT sẽ dẫn dắt cho chúng ta hiểu được lẽ thật mầu nhiệm trong kinh thánh. amen!

Hội Thánh được lập nên bởi Đức Chúa Jesus thì k giữ điều răn ngta đặt ra!!! Bởi vì vậy mà ngày hôm nay duy chỉ Hội Thánh Của Đức Chúa Trời giữ thờ phượng vào ngày thứ 7 là luật pháp được ghi chép trong kinh thánh mà thôi

Nếu như cha mẹ không đến thế gian này thì cứ tưởng ngày thờ phượng đức chúa trời là ngày chủ nhật nhờ tình yêu thương và sự hy sinh của đức chúa trời cha mẹ đã đến thế gian này đi con đương vất vả để chúng ta gin giữ đúng ngày thờ phượng đức chúa trời thứ bày sabat cảm tạ cha mẹ

Con đường thành công là con đường ít người đi được ,, ngày hôm nay số ngta gìn giữ CN ,, rất ít ng giữ ngày sabat ( T7) ,, nhưng số ít sẽ dẫn đến thành cônggg

Dù loài người chúng ta cứ phủ nhận sự dạy đõ của Đức Chúa Trời nhưng Ngài vẫn bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. Hôm nay dù có nơi nào không làm theo Kinh Thánh thì Hội thánh của Đức Chúa Trời luôn luôn làm theo. Cảm tạ Cha Mẹ

ngày sabat là ngày mà Đức Chúa Trời hứa ban phước lành được nên thánh và được một dấu giữa Đức Chúa Trời để người thế gian biết rằng chúng ta là con cái của Ngài. Ngài biệt riêng những người có dấu ngày Sabat và những người không có dấu là những người không được nhận nhiều phước lành thể ấy. Vì là điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời, nên duy chỉ những ai gìn giữ, mới được nhận sự cứu rỗi đấy ạ

Đúng vậy, cảm giác chắc chắn làm đúng theo ý muốn Chúa chỉ khi làm đúng theo lời Kinh Thánh dạy dỗ. Nên khi được giữ ngày Sabat tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận được phước lành của Đức Chúa Trời.

T cũng đã từng đi nhà thờ và giữ thờ phượng vào ngày chủ nhật trong suốt một khoảng thời gian rất dài mà không biết ý muốn thực sự của ĐCT là gì, dù t đi chăm chỉ hàng tuần nhưng t cũng không biết ngày t đang đi có ý nghĩa gì và tại sao t phải giữ ngày đó… Lời Đức chúa Giesu đã phán: nếu xưng rằng tin Đức chúa trời mà lại bỏ điều răn của Ngài và giữ theo lời loài người tự lập ra thì sự thờ lạy ĐCT chỉ là vô ích, lời phán ấy của Ngài thực sự đã đánh thức linh hồn t. Cảm tạ ĐCT vì đã cho t được biết đến HTCDCT- hội thánh duy nhất trên thế gian này đang giữ y nguyên theo như sự dạy dỗ của ĐCT ở trong kinh thánh.

Hội Thánh nói tin vào Đức Chúa Trời nhưng không giữ theo điều Kinh thánh dạy, không giữ ngày Sabbath trong Kinh thánh mà lại giữ ngày chủ nhật không hề có trong Kinh thánh, thì có phải là nói 1 đằng làm 1 nẻo không?
Hơn nữa vừa bảo tin Đức Chúa Jesus; vừa bảo việc giữ ngày Sabbath mà Đức Chúa Jesus phán dặn phải giữ, là đạo dối; thì Đức Chúa Jesus sẽ cảm thấy như thế nào đây?
Rốt cục, Đức Chúa Trời hay loài người ban sự cứu rỗi cho chúng ta? Thế chúng ta phải nghe lời ai đây?

Sabat chí thánh do Đức Chúa Trời lập ra thì ko thể bị hủy phá được,dù bị lãng quên suốt 1600 năm nhưng Ngài sẽ lập lại theo như lời hứa.
Thế gian họ thờ thần họ không biết,nhưng chúng ta thờ Đức Chúa Trời Elohim chính là thần Elohim mà chúng ta biết.

Số đông không quyết định được điều gì cả, tiêu chuẩn duy nhất là Kinh Thánh chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời. Dù rất rất nhiều người tự xưng tin vào Đức Chúa Trời lại giữ ngày chủ nhật là ngày của thần mặt trời, Kinh Thánh làm chứng ngày thờ phượng Đức Chúa Trời, ngày kỷ niệm quyền năng Đấng Sáng Tạo là ngày Sabath Thứ Bảy. Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới là nơi duy nhất giữ ngày Sabath Thứ Bảy theo như sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, là nơi có Lẽ Thật chân thật.

Điều răn của Đức Chúa Trời đã đặt ra thì không vì lý do nào mà có thể thay đổi được. Sự quyết định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta mới là quan trọng.

làm theo kinh thánh và sự dạy dỗ của ĐCT là con đương đến NTĐ nhanh nhất, dù ma quỷ có biến tấu như thế nào đi nữa chúng ta nhất định làm theo ĐCT dạy trong TK thôi

Luật pháp của Đức Chúa Trời quý hơn vàng ròng. Bởi luật pháp của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được xưng là công dân của Nước Thiên Đàng đời đời. Thật cảm tạ Cha Mẹ thay.

Yêu mến Đức Chúa Trời thì giữ các điều răn trong đó Đức Chúa Jêsus dạy dỗ và làm gương ngày sabát thứ 7 chứ ko phải chủ nhật(ngày đầu tiên trong tuần). Phả đặt đức tin vững chắc trên hòn đá chính là Đức Chúa Jêsus thì mới được cứu rỗi

Thật Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng đã đến trái đất thêm 1 lần nữa chiến đấu với các tiên tri giả để ban cho chúng con lẽ thật của Sự Sống chính là ngày sabát thứ 7 quý báu. Chúng con thật nhớ Cha

Ma quỷ satan thật quỷ quyệt,âm mưu gian ác hòng xoá bỏ ngày sabát của Đức Chúa Trời để người dân không được đến gần với Đức Chúa Trời, không được nhận phước lành của Đức Chúa Trời. Tất cả đều ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời . bây giờ lẽ thật đã được khôi phục hết thảy. Quý vị trần trừ gì nữa Hãy đến nơi có sự sáng của lẽ thật

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ gìn ngày sabát thứ 7 được làm chứng trong kinh thánh bị gọi là đạo lạ, tà đạo. Xin hỏi vậy còn các Hội Thánh không có giữ làm theo lời kinh thánh thì gọi là gì ạ.

Kinh thánh làm chứng rằng ngày Sabat là ngày thứ bảy theo lịch hiện nay và chúng ta phải giữ ngày này. Đây là sự thật không thể chối cải được nữa, vì đã quá rõ ràng rồi. Nếu cứ tiếp tục biện minh mà tiếp tục giữ ngày chủ nhật thì rốt cuộc sẽ chuốc lấy sự thạnh nộ và rủa sả từ Đức Chúa Trời mà thôi.

chỉ những ai giữ thờ phượng vào ngày Sabat thì mới nhận được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. nguyện xin các anh chị em hãy luôn làm theo mọi điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời

Được bày tỏ trong kinh thánh, hơn nữa lại do chính Đức Chúa Jesus làm gương giữ gìn… Vậy tại sao ngày nay Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang làm theo tấm gương đó thì bị đàn áp và cho là đạo dối ?

Quá rõ ràng về ngày ma phải tho phượng Chúa ấy là ngày sabat thứ 7 là ngày thánh và được biệt riêng ra la dân thánh thật sự của Chúa
Nếu cứ giu thói quen đi ngày chủ nhật thì là chống đối điều răn của Chúa và chỉ là làm theo dan ngoại đạo chứ không phải dân của Chúa

Nếu trong KT có ghi chép rõ ràng về ngày Sabat t7 thì phải giữ gìn chứ.mong nhiều người đọc KT có thể giữ đc điều răn của DCT và nhận lãnh đc sự cứu rỗi…

Hội thánh của ĐCT do ĐCT lập ra đương nhiên phải gìn giữ điều răn của ĐCT. Mà điều răn được dạy dỗ trong KT về ngày thờ phượng ấy chính là ngày sabat thứ bảy. Ngày hôm nay có rất nhiều hội thánh trên thế gian, tuy nhiên chỉ duy nhất Hội thánh của ĐCT gìn giữ ngày sabat theo sự dạy dỗ của KT. Hội thánh của ĐCT là hội thánh thật sự có ĐCT ngụ cùng.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh duy nhất gìn giữ tất thảy mọi điều răn và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Thật cảm tạ Cha Mẹ đã hãy tỏ cho chúng con mọi lẽ mầu nhiệm, dắt chúng con đến đường sự sống đời đời

Ý nghĩa thật. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ được nghe lẽ thật như thế này. Cảm tạ Ngài đã chọn con cho con nhận biết được Ngài. Amen!

Bởi vì ngày thứ Bảy Sabát là ngày mà DCT quy định nên không thể thay đổi bởi lý do của loài người. Trong Kinh thánh cũng có chỗ nào ghi chép Sabát là chủ nhật cả. Nên cần phải làm theo sự dạy dỗ của Kinh thánh

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi giữ y nguyên mọi lẽ thật trong Kinh Thánh. Trong đó có ngày Sabath chí thánh- là ngày kỉ niệm quyền năng sáng tạo của ĐCT, ngày mà Ngài ban phước và là một dấu để nhìn biết đâu là người dân của Ngài. Tầm quan trọng của ngày Sabath là rất lớn đến nỗi Đức Chúa Jesus cũng đã làm gương cho chúng ta mà giữ ngày Sabath và nói ngày Sabath là ngày của Ngài. Nhưng nhân loại ngày nay rất nhiều người tin vào Đức Chúa Jesus lại đi giữ ngày Chủ nhật – là ngày của thần mặt trời Mithra, họ là những người đã làm sai lời dạy dỗ của Kinh Thánh. thật đáng tiếc cho họ.

Hội thánh của ĐCT là nơi giữ ngày sabat, lễ vượt qua và các lễ trọng thể của ĐCT.Hội thánh của ĐCT do chính ĐCT lập ra.
“Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội-thánh của Đức Chúa Trời;”
I Cô-rinh-tô 10:32
“Vì tôi là rất hèn-mọn trong các sứ-đồ, không đáng gọi là sứ-đồ, bởi tôi đã bắt-bớ Hội-thánh của Đức Chúa Trời.”
I Cô-rinh-tô 15:9
“vì nếu có ai không biết cai-trị nhà riêng mình, thì làm sao cai-trị được Hội-thánh của Đức Chúa Trời?”
I Ti-mô-thê 3:5
Hội thánh của ĐCT đã biến mất trong lịch sử nhưng thời đại này Lại một lần nữa được đích thân ĐCT khôi phục Lại. Đấng An Xang Hong chính là ĐC jesus tái lâm, Ngài chính là ĐCT đến trái đất lần hai để khôi phục Lại tất cả lẽ thật đã bị ma quỷ xoá bỏ.
Nếu các bạn yêu mến ĐCT thì hãy đến với HTCDCT. Vì đây là HT duy nhất làm theo mọi sự dạy dỗ của ĐCT.

“Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài ước Si-ôn làm nơi-ở của Ngài;”
Thi-thiên 132:13
“Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Kẻ nầy và kẻ kia đã sanh ra tại đó; Chính Đấng Chí-Cao sẽ vững lập Si-ôn.”
Thi-thiên 87:5
“Hãy nhìn-xem Si-ôn, là thành của các kỳ lễ trọng-thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, là chỗ-ở yên-lặng, là trại sẽ không dời đi nữa, các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt!”
Ê-sai 33:20
ĐCT đã lập ra sion là nơi giữ các kì lễ trọng thể của Ngài, là nơi có ĐCT ngụ. Là nơi được nhận phép baptem sanh Lại mới làm con cái của ĐCT.Hãy đến sion, đến với HTCDCT là nơi có ĐCT ngụ!

Cảm tạ ĐCT Cha Mẹ.Đã cho con được ở trong HTCDCT.Con vô cùng tự hào khi được làm con Cha Mẹ. Được trở thành nhân vật chính của lời tiên tri ,được trở thành công dân của Nước Thiên Đàng, được hưởng cơ nghiệp đời đời và hơn hết là gia đình NTĐ yêu dấu. ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *