Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất

Giống như nguyên lý phải có thực thể thì mới có hình bóng, vì trong thế giới phần linh hồn có gia đình Nước Thiên Đàng, nên ở trong thế giới phần xác, là hình bóng, cũng có chế độ gia đình. Giống như gia đình phần xác, là hình bóng, được kết nối bởi huyết thống, chỉ thông qua huyết của Đấng Christ bởi Lễ Vượt Qua giao ước mới thì mới có thể trở thành gia đình Nước Thiên Đàng.

29 comments

Đức Chúa Trời Mẹ là Đấng yêu thương đã đến tận trái đất này cứu rỗi chúng con. Chúng con thật hạnh phúc khi đựơc trở thành con cái của Mẹ

Đức Chúa Trời đã tạo ra gia đình dưới đất để hầu cho chúng ta có thể nhận biết được một gia đình khác có tồn tại thiêng liêng hơn nữa là Gia Đình Nước Thiên Đàng.

Gia đình dưới đất có cha, mẹ vả con cái. Nhất định trên trời cũng phải có Cha, Mẹ và con cái. Thật bất ngờ khi kinh thánh làm chứng về điều này.

Thật cảm thấy bất ngờ khi có thể tìm được mảnh ghép còn thiếu của Kinh Thánh – Đức Chúa Trời Mẹ tại Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Cảm tạ Cha Mẹ vì cho con được phép được trở thành con cái Nước Thiên Đàng, được nhận lãnh sự yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Thông qua đó con hiểu được rõ hơn tình yêu thương gia đình phần xác nữa.

Thật cảm tạ Cha Mẹ bởi 1 lần nữa ở trên trái đất này, Ngài lại cho phép chúng con là những kẻ tội nhân này được làm con trai con gái của Ngài. Cảm tạ CM đã cho chúng con có được 1 gia đình trọn vẹn, 1 tình yêu thương trọn vẹn… Chúng con hạnh phúc vì chúng con có cả Cha Và Mẹ. Chúng con tự hào vì được trở thành con cái của Ngài

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha và Mẹ đã để lại trong sự sáng tạo đẹp dễ ý muốn sâu nhiệm của Ngài. Nhờ đó mà chúng con biết rằng để có sự sống phần xác phải có mẹ phần xác thì để có sự sống đời đời phần linh hồn càng chắc chắn phải có Mẹ phần linh hồn, là Đức Chúa Trời Mẹ.
Trước kia con nghĩ rằng những người theo đạo thật mê tín vì tin những điều trái với tự nhiên. Nhưng Lẽ thật của Hội thánh của Đức Chúa Trời đã cho con biết, đúng vậy. Vì họ không có Lẽ thật, vì họ không tin vào sự sắp đặt của Ngài, không tin có Mẹ Jerusalem.
Mẹ là chìa khóa của mọi vấn đề.

Để được dự phần là thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng đời đời mãi mãi, chúng ta phải bước đi theo y nguyên phương pháp Đức Chúa Trời ban cho trong sự dư dật ẩn điển Ngài là: dự phần vào Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới

Khi chỉ nghĩ đến tình yêu thương của cha mẹ trên đất này thôi, tấm lòng của tôi đã cảm thấy xúc động nhiều. Huống chi Cha Mẹ trên trời đã hầu việc và hy sinh cho chúng ta để chúng ta được sự sống đời đời, chúng ta lẽ nào ngoảnh mặt làm ngơ trước sự hy sinh đó sao? Tôi thật mong rằng bất kì ai ở đất này cũng sẽ hiểu được tấm lòng của Cha Mẹ trên trời để nhanh chóng quay trở về quê hương NTD cùng với Ngài.

Gia đình dưới đất này là hình bóng của gia đình NTD. Điều này minh chứng rằng trong gia đinh NTD cũng có DCT Cha, DCT Mẹ và các anh chị em phần linh hồn vậy. Thông qua kinh thánh DCT làm chứng rằng có Mẹ phần linh hồn là Gierusalem trên trời xuống trái đất này ban sự sống đời đời cho các con cái Ngài. CTCM

Bởi huyết giao ước chứa đưng trong lễ vượt qua giao ước mới mà chúng con trở nên con cái của CM, và nhận lời hứa kẻ kế tự trong gia đình NTD. Thật cảm tạ Cha Mẹ đã đến đất này ban sự sống đời đời cho linh hồn kẻ tội nhân chúng con.

Bởi huyết giao ước chứa đưng trong lễ vượt qua giao ước mới mà chúng con trở nên con cái của CM, và nhận lời hứa kẻ kế tự trong gia đình NTD. Thật cảm tạ Cha Mẹ đã đến đất này ban sự sống đời đời cho linh hồn kẻ tội nhân chúng con.

Bởi huyết giao ước chứa đưng trong lễ vượt qua giao ước mới mà chúng con trở nên con cái của CM, và nhận lời hứa kẻ kế tự trong gia đình NTD. Thật cảm tạ Cha Mẹ đã đến đất này ban sự sống đời đời cho linh hồn kẻ tội nhân chúng con.

Cảm tạ lên ĐCT CM đã ban cho con gia đình ở dưới đất này có CHA và MẸ đầy đủ, lại ban cho con gia đình Nước Thiên Đàng có ĐCT Cha và ĐCT Mẹ và ban sự sống và sự trông cậy, niềm vui hạnh phúc cho chúng con, chúng con thật tự hào vì là con của Cha Mẹ. CTCM đời đời. Và chúng con nhận ra rằng chỉ duy nhất Mẹ mới ban sự sống cho chúng con mà thôi!

Nếu như ai đó ở trên trái đất này mà không có gia đình phần xác thôi thì đã thật bất hạnh rồi. Huống hồ chi, nếu không có Cha Mẹ phần hồn thì sẽ càng bất hạnh hơn nữa chẳng phải vậy sao. Kinh thánh là quyển sách mang lại sự hạnh phúc thật sự cho mọi người, chính là bày tỏ cho chúng ta biết rằng, chúng ta có Đức Chúa Trời Cha Mẹ, chúng ta có gia đình thiên thượng yêu dấu, có nơi nhà ấm áp đời đời nhung nhớ đang chờ chúng ta trở về.

Bởi hình bóng là dưới đất này, làm thức tỉnh cho chúng ta biết được rằng phần linh hồn cũng có gia đình. Và thông qua mọi mối quan hệ trong gia đình phần xác, chúng ta phải tin chắc rằng thực thể là thế giới linh hồn chắc chắn có Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ và các anh chị em trên trời

Thật tuyệt vời khi biết được có gia đình phần linh hồn chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là gia đình thứ 2 của tôi <3 Cảm Tạ Đức Chúa Trời.

Dù thế giới linh hồn chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng thông qua chế độ gia đình trên đất này mà chúng ta thấy được, chúng ta có thể hiểu được phần nào về gia đình Nước Thiên Đàng mà mắt chưa thấy. Điều quan trọng nhất là chúng ta biết được có Đức Chúa Trời Mẹ thông qua người mẹ trong gia đình phần xác, chẳng phải vậy sao?

Thông qua những sự chúng ta thấy được Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta về sự mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng. Mọi hình ảnh sự sống đều có cha và có mẹ,tuy nhiên,mẹ là điều kiện tuyệt đối quyết định 1 sự sống, có trường hợp nào phủ nhận mẹ mình không???Nếu phủ nhận mẹ chắc phủ nhận luôn sự sống của chính mình. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem mà kinh thánh làm chứng.

Khi đức chúa trời cha mẹ sáng tạo ngài không sáng tạo ngẫu nhiên mà sáng tạo theo ý muốn của ngài để hầu cho gieo vào tâm lòng của con cái loài người chúng ta nhớ ký ức nước thiên đàng khi lâp ra chế độ gia đình tại vườn ê den thì thật đức chúa trời đã gởi cho chúng ta tin nhắn mãnh liệt là chúng ta có gia đình NTĐ nữa cảm tạ cha mẹ

Hình bóng và thực thể. Nếu phải lựa chọn một trong hai thì tôi mong muốn sống trong cái thực thể, vì thế tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã đến và cho tôi biết cái thực thể của hình bóng mà trước đây tôi đã có. Cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng đã chờ đợi thật lâu khi con cái hiểu ra điều này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *