Thành ẩn náu và trái đất

Chế độ thành ẩn náu là chế độ trong luật pháp Cựu Ước của Ysơraên, và là lẽ thật quan trọng làm thức tỉnh phương pháp trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Phương pháp duy nhất để có thể từ thành ẩn náu trở về quê hương Nước Thiên Đàng chính là tham dự vào Lễ Vượt Qua được lập nên bởi hy sinh của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.

 

33 comments

Chế độ thành ẩn náu là hình bóng cho biết về phương pháp chúng ta, những tội nhân trên trời, được giải phóng trở về quê hương Nước Thiên Đàng. Loài người quên đi mất sự thật mình là thiên sứ thuộc về thế giới trên trời, nên đang lãng phí thời gian ở đất này dưới sự cai trị của ma quỷ Satan. Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót đã từ trên trời đến lần nữa để hy sinh với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm. Bởi công lao huyết chí thánh của Ngài, chúng ta được tham dự vào ban Menchixedec bởi bánh và rượu nho và được nhận dấu của sự cứu chuộc. Nếu không được nhận sự tha tội từ Đấng Christ đến thế gian lần 2 thì không tránh được hình phạt địa ngục. Hãy tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng để nhận lấy sự cứu rỗi trước khi ngày phán xét đến. God bless you!

Cảm ta cha mẹ nếu không nhờ sự hy sinh của cha mẹ thì những kẻ ẩn trong thành ẩn náu không thể nào được trở về quê hương nước thien đàng

Cảm ơn Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì đã sử dụng luật pháp làm hình bóng. Cho chúng con hiểu được thực thể về thế giới phần linh hồn.
Trong luật pháp này, chúng con chính là những kẻ sát nhân vô ý, tội không đến nỗi chết mà Cha Mẹ ban cho ân điển được quay trở về bởi sự hi sinh của thầy tế lễ thượng phẩm thực sự là Cha và Mẹ.
Giữ lễ Vượt Qua là cách chúng con công nhận Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm phải chết thay cho chúng con, còn chúng con là kẻ sát nhân vô ý, đồng thời cũng là kẻ có tội biết ăn năn.
Xin cảm tạ mãi mãi bởi luật pháp màu nhiệm của Đức Chúa Trời Cha và Mẹ ban cho trong Kinh thánh

Nhiều người nghĩ sống trên trái đất này là tất cả nhưng nó chỉ là nhà tù mà các tội nhân linh hồn phải trú ngụ mà thôi. Bởi sự hy sinh của Đấng Christ là thấy tế lễ thượng phẩm mà ngày hôm nay chúng con được trở về quê hương trên trời. Cảm tạ Cha Mẹ

Dù chúng con chỉ là tội nhân nhưng Cha Mẹ đã không từ bỏ chúng con, hi sinh khổ nạn để chúng con nhận được sự cứu rỗi, chúng con cảm tạ Cha Mẹ

Thành ẩu náu không đơn thuần là một mẩu chuyện nho nhỏ của Kinh Thánh. Mà đó là lời tiên tri cho biết phương pháp duy nhất để những kẻ sát nhân vô ý có thể được quay trở về quê hương. Bởi sức của huyết hi sinh của Đấng Christ, là thực thể Thầy tế lễ Thượng phẩm theo ban Menchixêđéc. Lẽ thật này thật màu nhiệm và vô cùng quý giá, mọi người hãy xem và hãy trân trọng lẽ thật của Đức Chúa Trời, hãy dâng cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời, là Đấng đang dò xét lòng chúng ta.

Cảm tạ Cha Mẹ đã bày tỏ cho chúng con được biết chúng con là ai và đang sông cuộc đời như thể nào trên đất này. Bởi sự hy sinh của Cha Mẹ mà con cái từ vận mệnh bị định là kẻ sát nhân phải chết lại được quay trở lại Nước Thiên Đàng. Xin Cảm tạ Cha Mẹ ❤️

Cảm tạ Cha Mẹ đã đến và dạy dỗ cho chúng con lẽ thật quý báu này. Chúng con đã sống cuộc sống của con cái hoang đoàng ở trên trái đất này trong khi không biết được bản thân chúng con là ai, quê hương của chúng con là nơi nào và trong tương lai chúng con phải đi về đâu. Cảm tạ CM, đấng đã đến trái đất này với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm chịu xức dầu thánh, nếu không có sự hi sinh của CM thì chúng con mãi mãi bị cầm trong vòng tôi mọi của sự chết, bởi sự hi sinh chí thánh của Ngài mà chúng con ngày nay được giải phóng ra khỏi quyền thế của sự chết. Xin cho chúng con ghi khắc được trong tấm lòng chúng con về sự hi sinh của Ngài, xin dẫn dắt cho tất thảy ACE chúng con được đi theo CM cho đến cuối cùng cho đến tận ngày chúng con được trở về quê hương cùng với CM. Xin hầu cho chúng con hiểu được về sự hi sinh chí thánh ấy của CM để hầu cho chúng con không bị sa ngã mà khiến cho hi sinh của CM đổ ra vì chúng con trở nên vô nghĩa.

Chúng ta phải thức tỉnh được rằng trái đất này vốn chính là Thành Ẩn Nấu về phần linh hồn, mà nếu đã vào Thành Ẩn Náu rồi thì dĩ nhiên phải nương cậy vào Thầy Tế Lễ Thương Phẩm được xức dầu thánh thì mới có thể trở về Nước Thiên Đàng-quê hương đời đời chúng ta.
Lạy thưa Đấng An Xang Hồng chí thánh, chính Ngài thật là Thầy Tế Lễ đời đời theo ban Mêchixêđec của mọi chúng con THEO MỌI LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH !

Cảm tạ Cha Mẹ đã lập ra thành ẩn náu này để chúng con có cơ hội nhận biết tội lỗi và ăn năn với Cha Mẹ. Nhờ vào sự hy sinh của Cha Mẹ chúng con mới được trở về quê hương NTD mà thôi.

Trái đất này là thành ẩn náu dành cho kẻ sát nhân vô ý tiếp nhận sự hy sinh bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt qua mà Đức Chúa Jêsus Tái Lâm là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm xức dầu Thánh qua đời ban cho thì mới có thể được trở về quê hương chính là Nước Thiên Đàng

Con là kẻ sát nhân vậy mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến gánh tội lỗi để cho kẻ tội nhân này được sống mà được về quê hương Nước Thiên Đàng

Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng là ĐCJêsus Tái Lâm đến với tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời theo ban Mênchixêđéc ban cho bánh và rượu nho hầu cho chúng con được tha tội bởi sự hy sinh của Đức Chúa Trời chí thánh

Chẳng có ngôn từ nào có thể bày tỏ hết cảm xúc tấm lòng của con ,bởi sự thương xót, nhân từ mà Cha Mẹ dành cho, bởi sự hy sinh vô hạn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chúng con mới được trở về Nước Thiên Đàng. Con yêu Cha Mẹ

Nếu Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã không đến trái đất thành ẩn náu này trở nên Thầt Tế Lễ Thượng Phẩm xức dầu Thánh qua đời thì những kẻ sát nhân này chẳng có thể trở về quê hương Nước Thiên Đàng được. Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng Và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Ngài quả thật là Cha Mẹ của chúng con. Con yêu Cha Mẹ

Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã bày tỏ lẽ thật mầu nhiệm về Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới thiêng liêng và chí thánh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Chúng con xin ăn năn và hối cải về tội lỗi mình và chúng con hết sức rao truyền Lễ Vượt Qua đến hết thảy 7 tỉ nhân sinh nhân loại ở trên thế gian này và cùng nhau đều được trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cữu.

Cảm tạ Cha Mẹ vì đã đến với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Menchixedec và hi sinh để tội nhân được ra khỏi thành ẩn náu trái đất và có cơ hội trở về quê hương NTD

Cách duy nhất để một tội nhân được ra khỏi chốn ngục tù và được trở về quê hương mình chỉ là sự hy sinh của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mà thôi. Thông qua luật pháp Thành Ẩn Náu trong kinh cựu ước, Đức Chúa Trời đã sớm cho thấy lời tiên tri rằng chính Ngài sẽ đích thân để trái đất thành ẩn náu linh hồn này để hy sinh cứu lấy chúng ta. Nếu không có sự hy sinh của Đức Chúa Jesus – là Đức Chúa Trời Cha – thì chúng ta sẽ không thể nào về quê hương, và thậm chí cũng chẳng hề biết quê hương thật sự của mình là ở đâu. Chúng ta nhất định phải mặc lấy sức huyết hy sinh của Đức Chúa Jesus bởi Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua để được trở về quê hương Nước Thiên Đàng đời đời.

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã hy sinh với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm để cứu chúng con – những kẻ phạm tội đáng chết được ra khỏi thành ẩn náu là Trái đất này hầu cho chúng con được trở về quê hương trên trời vĩnh cửu

Vì cứu chúng con mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ sẵn sàng chịu chết thay. Chúng con thật cảm tạ Cha Mẹ và mong ước khẩn thiết hơn nữa ngày được trở về Quê Hương Nước Thiên Đàng.

Cảm tậ Cha Mẹ đã ban cho con biếta con lâ kẻ khách bộ hành trên đát này. Và vì chúng con mầ Cha Mẹa đã phải đến thành ẩn náu để cứu chúng con. Cảm tạ Cha Mejaa

Tôi là người tin Chúa và tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng chưa có bao giờ hội thánh nảo hay nhà thờ nào dạy dỗ kinh thánh sâu sắc như Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các ví dụ của Chúa được giải thích rõ ràng, những sự thắc mắc của tôi dần được sáng tỏ. Trong đó, một sự thật ấn tượng được ghi khắc trong tôi là Thành ẩn náu này. Tôi không hề biết đây là Thành ẩn náu và cũng chẳng biết chúng ta được cứu bởi sự hy sinh của thầy tế lễ thượng phẩm. Bây giờ biết rồi, tôi thât càng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài đã bằng lòng đi con đường đau đớn này vì tôi vì bạn vì tất cả chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời hãy chiếu sáng cho mọi người đều biết tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời Elohim.

Để chúng con được trở về thiên đàng Đức Chúa Trời đã đến tận Trái đất là thành ẩn náu này chức tế lễ thượng phẩm hy sinh để chúng con được về. Chúng con chỉ biết cảm tạ sâu sắc lên ân điển của Cha Mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *