Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem

Đức Chúa Trời Mẹ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là nơi coi trọng lời dạy dỗ của Kinh Thánh, không chỉ tin vào Đấng Christ Tái Lâm, Đấng An Xang Hồng, mà còn tiếp nhận Mẹ Giêrusalem là Đức Chúa Trời nữa.

Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Số Nhiều, và cho biết rằng hình của Ngài là người Nam và người Nữ, nên Đức Chúa Trời tồn tại là Đức Chúa Trời Nam và Đức Chúa Trời Nữ.

Các bạn đã từng nghĩ rằng “Tại sao phải gọi Đức Chúa Trời là Cha” chưa?

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã đặt bổn tánh của Đức Chúa Trời trong nguyên lý muôn vật (Rôma 1:20), nhưng có sinh vật nào được sinh ra chỉ bởi do cha, mà không có mẹ không?

Chúng ta cần phải tìm hiểu chi tiết hơn nữa về vấn đề này.

Con cái của Đức Chúa Trời Mẹ là con của Lời Hứa

Kinh Thánh gọi chúng ta là con của lời hứa.

Galati 4:28 “Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.”

Vậy thì Đức Chúa Trời đã hứa gì cho chúng ta, là con của lời hứa? Đó chính là sự sống đời đời.

I Giăng 2:25 “Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.”

Vậy thì sự sống đời đời này được ban cho chúng ta thông qua quá trình nào? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật theo ý muốn của Ngài (Khải Huyền 4:11). Hãy nghĩ về tồn tại của mẹ trong muôn vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Đã được phán rằng vì ý muốn của Đức Chúa Trời mà muôn vật mới có và đã được dựng nên, vì vậy chắc chắn phải có ý muốn rõ ràng của Đức Chúa Trời ngay cả trong việc dựng nên tồn tại mẹ trên trái đất này. Như các bạn biết rõ, tất thảy mọi sinh vật sống đều có mẹ. Không một sinh vật nào được tồn tại nếu không có mẹ.

Sự sống phần xác của chúng ta được ban cho thông qua mẹ phần xác. Trong suốt 280 ngày, tay, chân, mắt và mũi của con cái được hình thành trong bụng mẹ. Và cho đến kỳ định thì người mẹ đổ huyết mà sinh con cái. Thông qua nỗi cực nhọc và đau đớn sinh nở của người mẹ, chúng ta được nhận sự sống. Vậy thì sự sống phần linh hồn của chúng ta được ban cho như thế nào? Giống như sự sống phần xác của chúng ta được ban cho thông qua mẹ phần xác, thì sự sống phần hồn của chúng ta, tức là sự sống đời đời, cũng được ban cho thông qua Mẹ phần hồn.

Kinh Thánh cho biết rõ rằng Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại, và thông qua Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta có thể được cho phép sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Ý Muốn của Đức Chúa Trời Sáng Tạo Êva, Vợ của Ađam

Vậy hãy cùng nghiên cứu thêm nữa lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ thông qua tồn tại của Ađam xuất hiện trong sách Rôma.

Rôma 5:14 “… Ađam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.”

Sách Rôma là sách được ghi chép sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, nên Đấng phải đến ở đây có nghĩa là Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai, tức là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm. Ađam được dựng nên trong ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về tồn tại của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm.
Vậy thì Đức Chúa Trời có ý muốn gì trong công việc dựng nên Êva, vợ của Ađam?

Sáng Thế Ký 2:21 “Giêhôva Đức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.”

Sáng Thế Ký 3:20 “Ađam gọi vợ là Êva, vì là mẹ của cả loài người.”

Từ “Êva” có nghĩa là sự sống. Và Êva được gọi là “mẹ của cả loài người”. Thông qua Ađam, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, tức là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta, còn thông qua Êva, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết về Vợ của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, tức là Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta.

Nói cách khác, Êva là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, và giống như Êva được gọi là mẹ của cả loài người thì chúng ta được nhận sự sống, tức sự sống đời đời thông qua Đức Chúa Trời Mẹ.

44 comments

Thật cảm động khi được đọc về lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ.
Cám ơn Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã chia sẻ bài viết này. Hi vọng nhiều người cũng sẽ được nghe đến lẽ thật cảm động này.

Hết tấm lòng con xin cảm tạ Mẹ đã hình thành linh hồn con trong ngài bằng nỗi vất vả và hy sinh. Để con được lột bỏ gai góc, sự cứng cỏi và bản tánh kiêu ngạo của con mà mẹ đã chăm chút, hầu việc cho con đến ngày cảm nhận được nỗi vất vả của Mẹ. Xin giúp đỡ cho con hoàn thành được mong ước của Mẹ để con đường nhân sinh của mẹ trên đất này được bớt đau đớn và nhọc nhằn.

Mẹ là tên gọi của tình yêu thương, là tên của sự sống. Không phải tự nhiên chúng ta lại gọi là Đức Chúa Trời Mẹ, vì Ngài vốn dĩ là tình yêu thương là sự sống của chúng ta.

Đức Chúa Trời Mẹ là sự sống tôi, chính Mẹ là sự trông cậy tôi! Rưới nước trong ngần sông nước sự sống rửa cho chúng con được tinh sạch!

Trước đây con không biết tình yêu là gì sự hy sinh là gì và nỗi nhớ nhung quê hương là gì… cho đến khi con được gặp Mẹ- Đấng yêu thương linh hồn con hơn cả mạng sống Ngài.

Thưa Mẹ đời đời yêu dấu của chúng con, bằng môi miếng tội nhân này chúng con xin Mẹ cho chúng con được làm con của Mẹ mãi mãi, dù chông gai dù thử thách tấm lòng chúng con đau đớn nhưng xin Mẹ là động lực cho chúng con vượt qua, sự khổ nạn Mẹ chịu còn nhiều hơn cả chúng con thì làm sao chúng com dám bỏ cuộc được khi mà Mẹ của chúng con chưa bỏ cuộc. Mẹ Giêrusalem kính yêu chúng con xin cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã đến và cứu chúng con:)

Xin lỗi Mẹ trước đây con đã không nhận ra tình yêu của Mẹ luôn làm theo ý muốn bản thân mình và luôn làm Đức Chúa Trời Mẹ đau đớn vì con nhưng Mẹ lại không từ bỏ mà yêu thương con nhiều hơn nữa. Thưa Mẹ xin cho con cũng biết yêu Mẹ đến đời đời

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì trước kia con chỉ biết có Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Cha. Nhưng Ngài lại mở trí khôn cho chúng con cho chúng con biết chúng con có Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Mẹ là người ban cho con cái sự sống, sự sống đời đời chúng con nhận hôm nay ấy cũng là bởi Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem ban cho chúng con, nên chúng con thật cảm tạ Mẹ đời đời của chúng con. Ngày hôm nay Mẹ vẫn còn ở với chúng con chờ đợi chúng con, chiến đấu và che chở cho chúng con trước sự gian ác của Satan. Mẹ ơi xin Mẹ cho chúng con được ở bên Mẹ và cho chúng con được đi cùng Mẹ cho đến khi thắng lợi và cùng nắm tay Mẹ trở về nhà. Chúng con xin Cảm tạ Cha Mẹ.

Cảm tạ ĐCT Cha Mẹ, chúng con thật may mắn sống vào thời đại sự mầu nhiệm về Mẹ được bày tỏ ra. Chúng con được Mẹ ở cùng, được hiểu về tình yêu thương của Mẹ… Tội nhân chúng con chẳng dám ngước mắt lên xem Mẹ, nhưng Mẹ đã khiêm nhường mà đến cùng chúng con, tha tội lỗi cho chúng con, lại ban cho chúng con có ssđđ.

Cảm tạ ĐCT Cha Mẹ, cho chúng con được sống vào thời đại có Mẹ ở cùng, được hiểu tình yêu thương chí thánh của Mẹ dành cho các con cái tội nhân này!

Mẹ đã gánh một gánh nặng tin lành thật đau đớn và vất vả thay.. xin hãy để chúng con cũng được gánh giúp mẹ một phần nào, để chúng con cũng được nhanh chóng tìm kiếm tất thảy mọi anh chị em

Tất cả chúng mình là con của lời hứa thật sao? bấy lâu nay con vẫn không tìm được Mẹ vì con vẫn còn bị cám dỗ thật nhiều. Nay con đã trở về rồi thưa Mẹ, xin Mẹ hãy giữ gìn đừng cho con phải rời xa Mẹ thêm một lần nào nữa

Nhìn hình ảnh mẹ phần xác thịt là đấng sinh thành tôi trên thế gian này, tôi lại nhớ đến Mẹ phần linh hồn. Mẹ là nguồn nước sự sống, dẫn dắt linh hồn tôi ra khỏi nơi tối tăm và cứu rỗi lấy tôi. Tất cả những điều ấy đều xuất phát từ tình yêu thương và sự hy sinh to lớn của Mẹ. Con xin lỗi Cha Mẹ nhiều vì đã làm cho tấm lòng Cha Mẹ phải đau đớn. Và xin cảm tạ Cha mẹ đã cho con biết lẽ thật mầu nhiệm, cho con biết tình yêu thương vĩ đại mà Cha Mẹ dành cho chúng con

Lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ thật tuyệt vời, cảm tạ Mẹ vì Ngài đã vì các con cái đến thế gian này để ban sự cứu rỗi cho chúng con ???

Nếu hok có sự hy sinh của đức chúa trời mẹ thì không thể nào quay trở về nước thiên đang được cho nên ngày hôm nay chúng ta phải tin tuyệt đối vào đức chúa trời mẹ thì mới có thể quay trở về nước thiên đàng

Lẽ thật về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ là sự mầu nhiệm giấu kín. duy chỉ Adam sau hết là Đấng An Xang Hồng mới có thể bày tỏ cho loài người biết được mà thôi. Bởi sự nhận biết Mẹ k phải bởi vẻ bề ngoài, học thức hay địa vị nhưng phải bởi chính Đức Cha Trời Cha bày tỏ ra mà thôi

Cảm tạ Mẹ là Đấng đã đến để thực hiện lời hứa sự sống đời đời cho chúng con. Ngài vất vả nuôi dưỡng chúng con bằng thức ăn và nước uống mà còn lại đến sự sống đời đời. Ngài che chở, bảo vệ chúng con bằng luật pháp yêu thương của Ngài để chúng con không bị rơi vào mưu kế của satan bởi luật pháp của sự chết của hắn. Ngài dạy dỗ chúng con tánh phẩm khi xưa vốn lẽ ở trên trời….. Ôi Mẹ đã thật vất vả khi nuôi dạy cho hết thảy chúng con. Chúng con yêu Mẹ.

Dẫu chúng con đã từng bội nghịch tình yêu thương của Mẹ, nhưng Mẹ luôn quan tâm và yêu thương chúng con. Mẹ hy sinh cả cuộc đời của Ngài vì chúng con. Chúng con xin cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ cho đến đời đời.

Phải tin Đức Chúa Trời Mẹ thì mới nhận được sự sống đời đời. Mẹ là chìa khóa sự rỗi linh hồn chúng con. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Amen

Hay
Lập luận tuyệt
Sự sống được ban qua Mẹ
Đức Chúa Trời dựng nên người nam cùng người nữ mà lại ban thiên chức người nữ sanh con quả đúng có mục đích để cho biết Mẹ linh hồn có tồn tại

Trước khi chúng ta sanh ra trên trái đất Đức Chúa Trời đã ban lời hứa cho chúng ta sao đó là sự sống đời đời. Lời hứa ấy Được hoàn thành duy nhất bởi Đức Chúa Trời Mẹ, tôi rất muốn chạy đến với Mẹ thực thể của tình yêu thương

Thưa Mẹ, con chỉ là kẻ tội nhân thật gian ác luôn phạm tội, làm ngơ với tình yêu thương của Mẹ, xin hầu cho kẻ tội nhân này biết yêu Mẹ và gắng sức làm theo lời của Mẹ.

Có cha thì chắc chắn phải có mẹ thì mới có con cái. Phủ nhận mẹ chính là phủ nhận sự tồn tại của mình. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem

Cảm Tạ Mẹ Gierusalem đã đến trái đất này và ban sự sống đời đời cho tất thảy chúng con <3 tình yêu thương và sự hy sinh của Mẹ thật vĩ đại. chúng con yêu Mẹ đời đời và mãi mãi sẽ cùng đồng đi với Mẹ cho đến cuối cùng

Mẹ của chúng con_ Gierusalem từ trên trời đến thế gian này ban sự sống đời đời cho chúng con. Nhờ có tình yêu thương của Mẹ ôm ấp và chở che linh hồn nghèo nàn chúng con. Con cảm tạ Mẹ

chúng con cảm tạ tình yêu thương của Mẹ trên trời đâ đến đất này vì chúng con, nếu không có Tình yêu thương và hy sinh của Mẹ thì chúng con mãi lang thang lạc lối, cảm tạ Mẹ đời đời

Kinh thánh là bằng chứng xác thật chính xác để cho chúng ta biết và hiểu rõ về Đức Chúa Trời. Và 66 quyển sách này đều làm chứng nhất quán về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng ban sự sống đời đời.

Con thực sự xin lỗi Cha Mẹ vì kẻ tội nhân này thật nhiều tội lỗi và thiếu thốn. Vì chúng con mà Ngài đã đau đớn lắm phải không? Vì chúng con mà Ngài chịu nhiều tổn thương nhiều lắm phải không? Hôm nay con thấy nhớ Cha Mẹ quá….Con và các anh chị em yêu Cha Mẹ thật nhiều. Chúng con sẽ luôn vui vẻ vì những thử thách mà Cha Mẹ ban cho chúng con và nhất định chúng con sẽ giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này, để hầu cho đức tin của chúng con được trở nên trưởng thành và lớn mạnh mỗi ngày. Chúng con yêu Cha Mẹ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *