Tín ngưỡng

Truyền Ðạo

1. Truyền đạo là gì? Truyền đạo có nghĩa là truyền lẽ thật – Tin Lành. Dầu tốt đến mức nào, nếu cái ấy không được truyền cho chính mình hay người khác, thì vô ích. Nếu 2000 năm trước,…

Linh Hồn

Nếu là người đã sanh ra ở đời này thì chắc ít nhất cũng có một lần nghi vấn về những điều như mình từ đâu mà sanh ra, sẽ đi đâu, sống đời này để làm gì, tại sao…

Ðạo Dối

Trong Kinh Thánh, thỉnh thoảng chúng ta gặp từ “đạo dối”, và các Cơ Đốc nhân cũng hay sử dụng cái từ đạo dối. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem Kinh Thánh giải thích cái gì là đạo…