Nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ. Không chỉ từ Đại Hàn Dân Quốc, Hội Thánh của Đức Chúa Trời còn đón nhận giải thưởng tổng thống vinh dự từ phía bên kia trái đất. Tổng thống Obama, Mỹ trao tặng Giải thưởng phụng sự tình nguyện tổng thống liên tục vào năm 2011, năm 2014, và năm 2015, bởi hoạt động phụng sự kéo dài.

Nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ
Nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện (Lifetime, giải vàng) từ tổng thống

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ là giải thưởng được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức tham gia hoạt động phụng sự tình nguyện liên tục. Chính phủ trao tặng giải đồng, giải bạc, giải vàng tùy theo thời gian hoạt động phụng sự, và trao tặng Giải Lifetime (giải phụng sự cả đời) là cấp bậc cao nhất gồm cả giải đồng, giải bạc, giải vàng đối với cá nhân nào hoạt động phụng sự hiến thân hơn 4.000 tiếng trong suốt cuộc đời.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức nhiều hoạt động phụng sự như làm sạch môi trường, hiến máu, giúp hàng xóm, cứu hộ tai nạn, phúc lợi người cao tuổi v.v… tại Mỹ, và đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống, là vinh dự tối cao vào năm 2011 trong giải đoàn thể và cá nhân (Giải vàng cho đoàn thể, giải Lifetime cho tổng hội trưởng Kim Joo Cheol).

Chúc mừng quý vị đã được nhận “Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống”.
Và cảm ơn quý vị đã trợ giúp nhu cầu cấp bách nhất của đất nước và xã hội chúng ta.

– Barack Obama – Tổng thống Mỹ –

Đón nhận Giải thưởng tổng thống Mỹ vào năm 2014, 2015

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đón nhận Giải thưởng phụng sự tổng thống (giải vàng) 2 năm liền

Bởi hoạt động trên 1.000 tiếng hàng năm như hoạt động cứu hộ tai nạn, phụng sự tình nguyện vì hàng xóm, trẻ em, người cao tuổi v.v…, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ (giải vàng giải đoàn thể) lần thứ hai vào tháng 11 năm 2014.
Vào tháng 6 năm 2015, Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Denver, tiểu bang Colorado, Mỹ đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ (giải vàng giải đoàn thể).