Category Archives: Hoạt động làm sạch

Đoàn phụng sự sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời, ASEZ Đoàn phụng sự sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời (ASEZ), nhân dịp kỳ nghỉ năm 2018, bay đến 34 thành phố tại 23 quốc gia và tổ chức hoạt động phụng sự. Điều không bị nguội ngay cả trong thời tiết lạnh dưới 40 độ C và cũng không bị héo dưới trời nóng nực 40 độ C, đó là nhiệt tình của các thanh niên. ASEZ – Đoàn phụng sự tình nguyện sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục bộ hành của

Đoàn phụng sự thanh niên công sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Đoàn phụng sự thanh niên công sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời” được thiết lập để rao truyền tình yêu thương của Mẹ ở khắp nơi trên thế giới. Khoảng 6.100 thanh niên công sở ở Hàn Quốc và nước ngoài thực tiễn sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng “Hãy trở nên sự sáng và muối.” thông qua phụng sự đa dạng như làm sạch môi trường, giúp nông thôn thiếu nhân lực, giúp người cao tuổi độc thân v.v… Vận động làm sạch môi

Hoạt động của đoàn phụng sự sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời (ASEZ) Để bảo vệ môi trường trái đất và tạo thành thế gian sống tốt đẹp, đoàn phụng sự sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời, “ASEZ ” ôm ấp đức tin cùng tình yêu và tiến hành nhiều dự án đa dạng từ khuôn viên trường. Đoàn phụng sự sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời – những người chứa đựng tri thức trong đầu óc, nhiệt tình trong tấm lòng, tâm đầu ý hợp với nhau ở khắp nơi trên làng địa

3/3