Category Archives: Giải thưởng

Nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ. Không chỉ từ Đại Hàn Dân Quốc, Hội Thánh của Đức Chúa Trời còn đón nhận giải thưởng tổng thống vinh dự từ phía bên kia trái đất. Tổng thống Obama, Mỹ trao tặng Giải thưởng phụng sự tình nguyện tổng thống liên tục vào năm 2011, năm 2014, và năm 2015, bởi hoạt động phụng sự kéo dài. Hội Thánh của Đức Chúa Trời đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện (Lifetime, giải vàng) từ tổng thống Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Đón nhận Giải thưởng tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Hội Thánh của Đức Chúa Trời đón nhận giải thưởng từ chính phủ qua 3 chính phủ Đại Hàn Dân Quốc:  Tuyên dương tổng thống từ tổng thống Kim Dae Jung (Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol) vào năm 2003,  Huy chương Đại Hàn Dân Quốc từ tổng thống Roh Moo Hyun (Mục sư Kim Jung Rak) vào năm 2004,  và Tuyên dương tổng thống từ tổng thống Park Geun Hye (Giải đoàn thể) vào năm 2015. Tuyên dương đoàn thể từ tổng thống (05/2015)│ Huân chương chính

2/2