• Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

    Xin hoan nghênh đến với Hội Thánh của Đức Chúa Trời tràn đầy nụ cười và hạnh phúc! Hội Thánh tràn đầy tình yêu của Mẹ!

Giới thiệu Hội Thánh

Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ theo Kinh Thánh, và giữ giao ước mới. Hơn 7.000 Hội Thánh được xây dựng tại 175 quốc gia trên toàn thế giới, và hơn 2 triệu 700 nghìn thánh đồ được đăng ký. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng làm gương “tình yêu ban cho”, Hội Thánh làm biến hóa thế gian ấm áp.

Lẽ thật

Hội Thánh của Đức Chúa Trời coi trọng đức tin và việc làm dựa trên Kinh Thánh. Quý vị có…

Giảng đạo

Xin hãy dò xem lẽ thật Kinh Thánh một cách dễ dàng và thú vị thông qua giảng đạo Hội…

Liên hệ

Nếu muốn thăm viếng Hội Thánh của Đức Chúa Trời hay muốn biết nhiều thông tin hơn nữa thì xin…

Video giới thiệu

Hơn 7.000 Hội Thánh tại 175 quốc gia rao truyền tình yêu của Mẹ.

Giải thưởng

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh quốc năm 2016

“Xin công nhận phụng sự tình nguyện tuyệt vời mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiến hành vì xã hội địa phương, và xin trao giải này để bày tỏ hảo ý của hoàng gia.” - Nữ hoàng Anh quốc Elizabeth II

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ năm

Tháng 6 năm 2015, Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Denver, tiểu bang Colorado, Mỹ đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ (Giải vàng - giải đoàn thể). Tổng thống Mỹ Obama liên tiếp trao tặng Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống vào năm 2011, năm 2014 và năm 2015 bởi hoạt động phụng sự liên tục của Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Đón Giải thưởng của thổng thống từ 3 đời chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Tuyên dương đoàn thể từ tổng thống (05/2015)│ Huân chương chính phủ (08/2004)│ Tuyên dương của tổng thống (02/2003) Đây là giải thưởng vinh dự nhất đối với đoàn thể ở Đại Hàn Dân Quốc. Giải thưởng này được tặng cho đoàn thể tích lũy thành tích trong lĩnh vực liên quan trên 5 năm, mà được tặng cho đoàn thể tôn giáo là việc rất ngoại lệ. Việc này mang ý nghĩa khen ngợi công lao đóng góp trong việc phát triển và liên hiệp Đại Hàn Dân Quốc.

NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG TOÀN THẾ GIỚI CỦA HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thế giới cảm động bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ trao tặng hy vọng cho những người bị đau đớn do tai nạn, bệnh tật, ô nhiễm môi trường v.v... tại khắp nơi trên làng địa cầu. Chính phủ và cơ quan các nước ở Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Canada, Úc, Peru, Philippines, New Zealand v.v... trao tặng hơn 2.000 lần giải thưởng tới Hội Thánh của Đức Chúa Trời.


Tin tức mới

giao ước mới

Bí quyết nhận sự sống đời đời… Phải ăn và uống bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua

Sự sống đời đời, ai ban cho? Sự sống đời đời. Hết thảy nhân loại đều mong ước. Tuy nhiên, sự sống đời đời không phải là thứ ban cho…

Khởi nguyên của Lễ Vượt Qua, Ngày Ysơraên kêu lên “Độc lập vạn tuế”

Trước khi giữ lễ trọng thể Lễ Vượt Qua, sinh hoạt “bi thảm” của Ysơraên Khởi nguyên của Lễ Vượt Qua bắt nguồn từ đêm hôm trước ngày Ysơraên thoát…

Ngày Sabát và thờ phượng Chủ nhật

Lịch sử biến đổi ngày Sabát – Sự tôn kính thần mặt trời của La Mã “Ngày Sabát là ngày thứ bảy, đúng là Thứ Bảy. Hội Thánh Sơ Khai…

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ ngày Sabát

Ngày Sabát Bị Biến Đổi Thành Chủ Nhật Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng “Chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được…

Ngày Sabát – Ngày kỷ niệm của Đấng Sáng Tạo

Ngày Sabát là ngày thờ phượng mà Đức Chúa Trời phán lệnh “Ngày Sabát là ngày thờ phượng mà Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo phán lệnh. Hội Thánh của…

Đấng Cứu Chúa Theo Mỗi Thời Đại và Tên Mới – An Xang Hồng

Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã chia 6000 năm công việc cứu chuộc làm ba thời đại là thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con, thời…

Liên hệ

[caldera_form id="CF59a3e5a141edb"]

Xin cảm ơn đã thăm viếng. Nếu có điều gì cần hỏi về Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì vui lòng ghi mẫu đơn ở dưới.

vietnam@wmscog.org