Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Hơn 7.000 Hội Thánh tại 175 quốc gia rao truyền tình yêu của Mẹ.

Giới thiệu Hội Thánh

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ theo Kinh Thánh, và giữ giao ước mới. Hơn 7.000 Hội Thánh được xây dựng tại 175 quốc gia trên toàn thế giới, và hơn 2 triệu 700 nghìn thánh đồ được đăng ký. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng làm gương “tình yêu ban cho”, Hội Thánh làm biến hóa thế gian ấm áp.

Video Truyền đạo

Lời Kinh Thánh càng nghe càng đáng ngạc nhiên và kỳ lạ! Xin hãy xác minh thông qua video giảng đạo của Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Giới thiệu Hội Thánh

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ năm

Tháng 6 năm 2015, Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Denver, tiểu bang Colorado, Mỹ đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ (Giải vàng – giải đoàn thể). Tổng thống Mỹ Obama liên tiếp trao tặng Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống vào năm 2011, năm 2014 và năm 2015 bởi hoạt động phụng sự liên tục của Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Đón Giải thưởng của thổng thống từ 3 đời chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Tuyên dương đoàn thể từ tổng thống (05/2015)│ Huân chương chính phủ (08/2004)│ Tuyên dương của tổng thống (02/2003) Đây là giải thưởng vinh dự nhất đối với đoàn thể ở Đại Hàn Dân Quốc. Giải thưởng này được tặng cho đoàn thể tích lũy thành tích trong lĩnh vực liên quan trên 5 năm, mà được tặng cho đoàn thể tôn giáo là việc rất ngoại lệ. Việc này mang ý nghĩa khen ngợi công lao đóng góp trong việc phát triển và liên hiệp Đại Hàn Dân Quốc.

Lẽ thật

Liên hệ

Nếu muốn thăm viếng Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới hoặc có điều gì cần hỏi thì xin vui lòng liên hệ vào bất cứ lúc nào.